Görhan Hellström har just givit ut sina nya bok om Österlen under vikingatiden.

Görhan Hellström har just givit ut sina nya bok om Österlen under vikingatiden. Foto: André Kvist.

Österlens vikingatid kommer upp till ytan i ny bok

"Vikingatiden var en tid av jordbruksskötsel"

ÖSTERLEN.

Dramatikern och författaren Görhan Hellström släpper nu en ny bok där han tas fasta på vikingatidens Österlen. Han har funnit skillnader mellan västra och östra Skåne och även var bosättningarna fanns under denna tid.

Av
André Kvist

Artikeln är en återpublicering.

Hemma hos Görhan Hellström står det ett antal lådor med hans nya bok, direkt från tryckeriet. Förra året gav han ut en bok om Ales Stenar men han kände att det fanns mer att berätta. Skeppssättningarna har förstås en plats i den uppföljande boken Österlens historia: Från år 950 till 1250.

– Frågan för mig var från början, vad är Österlen? Mer än att det är ett namn. Kan man säga vad som särskiljer Österlen från resten av Skåne? Kan det finns några kulturella särdrag?, inleder Görhan Hellström.

Det första han upptäckte var ett annat gravskick, frånvaron av skelettgravar, man kremerade alltså sina döda. Något som levde vidare in i kristen tid. Samtidigt insåg Hellström att denna tidsperiod befinner sig mellan arkeologers och historikers intresse, därmed var den lämnad orörd.

– Det är en hopplös period för arkeologernas intresse tar slut när man inte gräver längre, fram till år 1000 ungefär. Historikerna vill ha skriftliga källor och det hittar man tidigast på sent 1300-tal. Så där var en lucka.

I boken har han med hjälp av en fosfatkarta från 1930-talet kunnat tyda var människor med största sannolikhet bodde under denna tid. I boken på 200 sidor tittar Hellström närmare på runstenarnas historia, specifikt de skånska thegnstenarna, samt skånelagen och Österlens befästa kyrkor.

På den tiden fanns det stränga lagar, speciellt mot våldtäkter och samboregler som gjorde gällande att man ansågs gift efter tre år av boende, och umgänge, tillsammans. Det var strikt patriarkaliskt och samtidigt var det inte den på 1800-talet konstruerade stereotypa bild av vildsinta vikingar som skövlade och mördade.

– Vikingatiden var en tid av jordbruksskötsel, 98 procent var inte vikingar i den meningen att de begav sig väster- eller österut. Inte heller finns några spår av inbördeskrig i Skåne, bondeuppror ja, men inte regelrätt krig, berättar Hellström.

Görhan Hellström öppnar för att han inte känner sig helt färdig med området och den historiska perioden. Möjligen kommer en uppföljning sås småningom.

Publicerad 19 July 2019 06:00