Över 20 filmer har man skapat på ett och ett halvt år. Alla utgår från kyrkogårdarna och personer som ligger begravda i församlingens område.

Över 20 filmer har man skapat på ett och ett halvt år. Alla utgår från kyrkogårdarna och personer som ligger begravda i församlingens område. Foto: André Kvist.

Berättelser från traktens kyrkogårdar får liv i ny filmserie

"De personer vi intervjuar har en sorg och ett vemod när de berättar "

SJÖBO.

Efter arbetet med Vollsjö är det nu dags för Sjöbo med omnejd att ta del av historiska berättelser. Mer än tjugo filmer förtäljer om livsöden hämtade från områdets kyrkogårdar.

Av
André Kvist

Artikeln är en återpublicering.

Under 1,5 år har Per och Elisabeth Söderhielm från Pratboken Småfilm arbetet på uppdrag av Sjöbo församling med att samla in berättelser om personerna som vilar på kyrkogårdarna och skapa filmer. Till sin hjälp har man även haft Arne Hagström och Ronny Sjöstedt som är väl insatta i bygdens historia.

– Det är ett väldigt ovanligt projekt med att man får lov att lyfta fram personernas berättelser på detta sättet. Vanligtvis brukar det inte finnas tid och pengar. De historier vi tar fram ligger till grund för framtidens människor, som idag är unga, säger Per Söderhielm.

Initiativtagare var kyrkoherde Erika Lillö och hon menar personerna som ligger begravda speglar samhället och det som har varit. Utöver otroliga människoöden tar man även fasta på viktiga mötesplatser och kulturmiljöer som Sjöbo gästgifvaregård och Elfstrands krukmakeri.

– Detta är ett djupgående projekt. Här får man se rörliga bilder och fotografier som levandegör berättelserna. Sedan finns det säkert en mängd till som man kan berätta, säger Erika Lillö.

Filmmakarna har letat i arkiv, tagit fram filmer och fotografier, samt intervjuat överlevande släktingar till personerna.

Perioden som visas upp är från slutet av 1800-talet fram till 1940-talet. En period av stor förändring i samhället.

– De personer vi intervjuar har en sorg och ett vemod när de berättar om gamla tider. Men det finns också en glädje i filmerna, säger Elisabeth Söderhielm.

Involverade i arbetet, från vänster: Arne Hagström, Erika Lillö, Ylva Wallström (Sjöbo kommun), Ronny Sjöstedt, Elisabeth och Per Söderhielm.

Involverade i arbetet, från vänster: Arne Hagström, Erika Lillö, Ylva Wallström (Sjöbo kommun), Ronny Sjöstedt, Elisabeth och Per Söderhielm. Foto: André Kvist.

Man har bett om tips från allmänheten för undersökningsarbetet och längs vägen har man upptäckt hur stor släktskap och starka band det finns i bygden. Skillnaderna från det tidigare projektet i Vollsjö är förhållandevis små, menar Per Söderhielm.

– Berättelserna är minnen från dessa människor som lever kvar. Det kan förstås skilja sig åt mellan personer och det har uppstått en del diskussioner. Det har varit en väldigt spännande resa, säger han.

– Specifikt för Sjöbo är nog att många känner varandra och här finns ett stort intresse för lokalhistoria, ett riktigt genuint intresse, tillägger Elisabeth.

Den 6 mars premiärvisas tio av filmerna på Flora klockan 17 inför allmänheten och människor som medverkar i filmerna, det är fritt inträde. Senare i höst ska man även visa resterande på Flora, datumet är inte spikat.

Vill man se filmerna utöver dessa tillfällen så kommer de att publiceras på Sjöbo församlings hemsida.

Senare planeras för QR-koder på gravarna som är dokumenterade i filmerna.

Publicerad 15 July 2019 06:00