Vattnet kan ta sig hela vägen till Östersjön menar anmälaren.

Vattnet kan ta sig hela vägen till Östersjön menar anmälaren. Foto: Anmälan.

Nedlagd soptipp inom naturreservat anmäls som miljöfara – misstänks sprida gifter till Östersjön

"Något som för mig är helt uppåt väggarna"

SIMRISHAMN.

I Åkarps naturreservat har en medborgare anmält dumpade kemikalier och bråte. Vattnet uppges vara missfärgat och hälsofarligt. Nu undersöker miljöförbundet saken närmare.

Av
André Kvist

En anonym medborgare har anmält den nedlagda Åkarpstippen mellan Sankt Olof och Kivik. Personen hade varit på besök i naturreservatet och lagt märke till missfärgat vatten. Längre uppströms hittade hen oljedunkar, plast och bildäck.

"Vattnet som rinner från soptippen rinner under en kulvert i vägen och färgen på det vattnet så allt annat än hälsosamt ur, brunt och skimrande i färgen med massa vitt skum. Något som för mig är är helt uppåt väggarna ur miljösynpunkt".

På fotografierna som den anonyma medborgaren tagit syns oljefat och kemikalieburkar utspridda i naturen.

På fotografierna som den anonyma medborgaren tagit syns oljefat och kemikalieburkar utspridda i naturen. Foto: Anmälan.

Personen fortsätter beskriva att vattnet rinner ut i Kringelängabäcken som i sin tur leder till Rörums norra å och vidare mot Östersjön. Iakttagelserna har nu anmälts till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Miljöförbundet har tagit kontakta med verksamhetsägaren och bett om synpunkter och eventuella åtgärder senast den 10 juli. Skulle det inte ske kommer miljöförbundet själva att besöka platsen och det kan i ett senare skede bli tal om föreläggande om åtgärder eller förbud.

Publicerad 25 June 2019 15:37