Berörda protesterar utanför gamla rådhuset i Ystad den 16 maj.

Berörda protesterar utanför gamla rådhuset i Ystad den 16 maj. Foto: André Kvist.

Kritiserad cykelväg ställs ut för granskning – sista chansen att tycka till

Sista länken för 90 mil lång cykelled

SYDOST.

Förslaget för den cykelväg som planeras mellan Hammar och Skillinge är i det närmaste färdig. Till hösten ska planen ställas ut för granskning.

Av
André Kvist

Trafikverket har ett förslag som är i det närmaste färdigställt för gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge. Tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden går det att cykla 90 mil från Växjö, via Simrishamn, Ystad och Trelleborg, för att slutligen stanna i Göteborg.

I nuläget arbetar Trafikverket med att sammanställa de inkomna synpunkter som man fick in under samrådshandlingsskedet. Vidare arbetas det med en miljökonsekvensbeskrivning. När väl länsstyrelsen har godkänt den sistnämnda kommer förslaget att ställas ut förs granskning.

Denna cykelväg har varit "på gång" under många år och när väl ett första förslag lyftes fram var det många som var kritiska till att den låg norr om Östra Kustvägen och inte söder om, som markägare önskat. Det främsta skälet till ha den söder om vägen är trafiksäkerheten för cyklister.

– Vi känner oss fullständigt överkörda, inte minst av Trafikverket som gjort en väldigt dålig förankring av ärendet. Kommunen har haft denna cykelväg planerad på södra sidan i 40 år och sedan står man inte upp för det, sade Torsten Thuresson, markägare och en av de drivande personerna bakom protesterna, vid en protest i mitten av maj.

Granskningen kommer ske mellan september och november. Då kommer det även att anordnas träffar i Ystad och Simrishamn där man kan träffa Trafikverkets representanter. Det är sista chansen att tycka till.

Fakta

Preliminär tidplan för projektet

Hösten 2019: Vägplanen ställs ut för granskning.

Vintern 2019 - Våren 2020: Fastställelse av vägplan.

2021-2022: Byggnation av den nya gång – och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.

Publicerad 25 June 2019 16:20