Den planerade masten som Telia vill bygga.

Den planerade masten som Telia vill bygga. Foto: Simrishamn kommun.

Häftig kritik mot 36 meter hög mast: "Förfular naturen"

Störtande bostadsvärde, fallande istappar och förstörande av landskapet menar kritikerna

HJÄLMARÖD.

Telias planer på att bygga en 36 meter hög mobilmast har väckt ilska i samhället utanför Kivik. Majoriteten av de berörda fastighetsägarna är starkt kritiska.

Av
André Kvist

Telia har sökt bygglov för att upprätta en hög mobilmast i Hjälmaröd. Den ska bli 36 meter hög och ligger intill väg 9, nära Kiviks marknadsfält strax innan Vitemöllla.

Av de 42 fastighetsägare som tillfrågats är det fem som inte har svarat. Ytterligare tre har inget att säga emot upprättandet. Resterande 34 har på ett eller annat sätt motsagt bygget kritiskt. Ännu fler som ligger i närområdet har i namnlistor skrivit under på att motsätta sig ansökan, det rör sig om 37 personer.

Ett par stycken stöttar skrivelsen "Personlig tragedi!" där en fastighetsägare skriver att detta kommer leda till "oerhörda kapitalförluster" med hänvisning till minskade värden på fastigheter.

"Tornet kommer att "lägga en kall hand" över husförsäljningen i området och i de fall försäljningar sker, kommer de att speciellt för de närmast boende till tornet att sluta i realisationsförluster/fallande priser i en storlek som kan orsaka personliga tragedier."

Ett torn skulle rent estetiskt påverka och störa landskapsbilden

För 30 andra fastighetsägare har man skrivit samman en gemensam skrivelse. I den påpekas allt från att mastens läge strider mot Trafikverkets rekommendationer. Vidare är man orolig för möjliga hälsoeffekter från strålning. Man hänvisar till pågående forskning och manar till försiktighet.

I nuläget finns redan en mast ett par hundra meter bort som en annan teleoperatör satt upp. Flera kritiker påtalar att det bör utredas om inte denna kan utnyttjas av Telia. Således skulle denna nya inte vara nödvändig. Man hänvisar till felaktigheter i utskickat underlag som rör missvisande ritningar och tar även upp vad detta skulle göra med landskapsbilden och det Natura 2000-område den är tänkt att stå på.

"En unik natur som bör vara av stort intresse för kommunen att bevara. Ett torn skulle rent estetiskt påverka och störa landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt. Det vore inte till gagn för varken miljö eller landskapsbild att ha ytterligare en förfulande mobilmast i området."

"Folk på väg till Kristianstad eller Simrishamn kommer att mötas av denna 36 meter höga mast som kommer förfula naturen runtomkring", skriver en person.

Slutligen påtalar man risken för att is kan falla ner på den närliggande vägen på fordon, cyklister och fotgängare.

Under tisdagen ska bygglovsnämnden fatta beslut i frågan

Publicerad 25 June 2019 15:20