Vårdcentralen i Sjöbo behöver inte vidta ytterligare åtgärder, anser Ivo.

Vårdcentralen i Sjöbo behöver inte vidta ytterligare åtgärder, anser Ivo. Foto: Andreas Holm.

Cancerbesked dröjde månader – Ivo anser att inga fel begåtts

Har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla

SJÖBO.

En kvinna fick vänta två månader på läkarbesök och beskedet att hon drabbats av cancer. Efter granskning av ärendet anser Inspektionen för vård och omsorg att vårdgivaren inte behöver göra ytterligare åtgärder.

Av
André Kvist

Nyligen skrev Lokaltidningen om en kvinna som fick vänta två månader innan hon fick en läkarundersökning. Först då upptäcktes hudförändringar som konstaterades vara hudcancer. Kvinnan genomgick sedan tre operationer.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria som "risk för allvarlig vårdskada". Nu har Inspektionen för vård och omsorg granskat ärendet. Man beslutar att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla.

Ivo bedömer att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att hindra att något liknande inträffar igen och sätter punkt för ärendet.

Publicerad 25 June 2019 10:05