Skurups kommunhus.

Skurups kommunhus. Arkivfoto: Emma Brännman

Skurup tar nya tag för att öka trygghet och säkerhet

"Räcker inte att statistiken visar att Skurup är en lugn och trygg plats"

SKURUP.

Skurups kommun tar ett nytt grepp när det gäller trygghet och säkerhet. Nu introduceras den nya modellen "Tryggt och säkert Skurup".

Av
Emma Brännman

För tre år sedan startades trygghetsgruppen i samarbete mellan kommun och polis. Med den nya modellen vill de bredda samarbetet till fler aktörer. "Tryggt och säkert Skurup" fokuserar på de offentliga fysiska miljöerna.

– Vi samlar alla tillgängliga kommunala resurser, inklusive bevakningsföretag och samordning med polisen under ett paraply. På så sätt utnyttjar vi alla delar av organisationens kunskap. I Vision 2030 talar vi om hållbar tillväxt. Ett tryggt och säkert samhälle är en av grundförutsättningarna, säger kommundirektör Marcus Willman i ett pressmeddelande.

Trots att brottsstatistiken förbättrats ligger invånarnas upplevelse av otrygghet på samma nivå som tidigare.

– Där har vi lite kvar att arbeta med. Det räcker inte med att statistiken visar att Skurup är en lugn och trygg plats. Det behöver också vara den bild och den känsla som invånare och potentiella inflyttare har av platsen, säger Marcus Willman.

Samarbetet kommer att innebära tätare lägesuppdateringar och avstämningar.

– Den nya samverkansformen innebär att vi slipper ha flera olika gruppkonstellationer och att vi snabbare kan fånga upp tecken och anpassa insatserna efter det. Täta lägesuppdateringar gruppdeltagarna emellan är positivt för att snabbt kunna byta fokus för insatserna. I framtiden hade det varit roligt om vi kunde öka samarbetet med det lokala näringslivet, för att tillsammans kunna skapa ännu fler trygga platser, säger Sebastian Meglic som är säkerhets- och beredskapssamordnare på Skurups kommun i pressmeddelandet.

Publicerad 24 June 2019 09:16