Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

SD-förslag om språkpolicy i skolan får stöd av Moderaterna

Alm (S): "Kan inte tvinga elever att prata vissa språk"

SKURUP.

Sverigedemokraterna vill införa en policy som gör att bara svenska får talas under lektioner och raster i kommunens skolor. Förslaget får stöd av kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

Av
Emma Brännman

Sverigedemokraterna vill införa en policy som säger att svenska är det språk som ska användas på raster och lektioner i kommunens skolor. Policyn ska gälla från förskolan upp till gymnasiet med undantag för språklektioner och för officiella svenska minoritetsspråk.

"Att våga ställa krav på att det talas svenska i våra skolor är att våga ta ansvar för skolan. Därför är vi övertygade om att det ska vara svenska som normalt används som samtalsspråk i korridorer och klassrum, för en snabbare integration i det svenska samhället" skriver de bland annat i en motion.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har i skrivande stund inte tagit del av förslaget i sin helhet, men håller till viss del med Sverigedemokraterna.

– Rent principiellt tycker jag att skolpersonal ska tala svenska under skoltid. Dels för att förbättra sin svenska om man har ett annat modersmål, dels för att inte exkludera någon, säger han.

Vissa menar att tala flera språk främjar språkutvecklingen. Är inte det något att ta med sig?

– Inte under skoltid, då ska man prata svenska. Det är min spontana åsikt utan att ha tittat närmare på förslaget. Vad eleverna pratar för språk med varandra på rasterna kan vi däremot inte påverka, säger Johan Bolinder.

Magnus Alm (S) menar att förslaget inte är förenligt med skollagen.

– Som jag förstår det, sett till hur skollagen ser ut, kan vi inte tvinga elever att prata vissa språk. Om en elev har svårt att uppnå läroplanens mål på grund av att den pratar begränsad svenska så måste den delvis få prata ett annat språk. Jag tycker snarare att det bör ses som en tillgång, säger Magnus Alm (S).

Enligt Sverigedemokraterna pratas det för närvarande flera olika språk på skolorna, vilket partiet menar kan skapa problem i form av mobbning, utanförskap och missförstånd.

Har du fått indikationer på att det finns sådana problem?

– Vi har aldrg fått några signaler från vare sig lärare, elever eller föräldrar om det här skulle vara ett problem. Den enda situation där jag skulle kunna tänka mig att problem kan uppstå är om någon uttrycker kränkningar på ett språk som läraren inte förstår, och den inte kan rapportera in det. Men då får man ju prata med eleverna, säger Magnus Alm.

Publicerad 19 June 2019 07:00