Från juli blir det kommunens egna personal på tekniska avdelningen som ska ta över uppgifterna.

Från juli blir det kommunens egna personal på tekniska avdelningen som ska ta över uppgifterna. Foto: Mostphotos.

Kommunjägare sägs upp – valt en annan lösning

"Utför arbetet med egen personal för att få bättre kontroll"

YSTAD.

Kommunen bryter överenskommelsen med de kommunjägare som man har avlönat. Istället ska personal på tekniska avdelningen överta uppgifterna under ett års testperiod.

Av
André Kvist

Ystad kommuns överenskommelse med de kommunjägare som man hyrt in avslutas från och med den 1 juli. Definitivt beslut att bryta det mångåriga samarbetet kom den 11 juni.

Enligt överenskommelsen kan någon part bryta den om de så önskar. Uppdragsarvodet kommer utgå för första halvåret av 2019. Anledningen till beslutet är att samhällsbyggnadsförvaltningen valt en annan lösning för kommunjakt och omhändertagande av skadade djur.

– Vi kommer att utföra arbetet med egen personal på tekniska avdelningen för att få bättre kontroll och uppföljning på det arbete som utförs, säger Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef.

– Det blir ett test under ett års tid som sedan ska utvärderas. Vid tillfälliga behov så som under semesterperioder eller då det krävs mer personal kommer vi att ta in extra resurser. Nu kommer det också att bli möjligt att för allmänheten kunna anmäla problem i vårt felanmälningssystem, tillägger Emilia Löfgren, teknisk chef vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Publicerad 12 June 2019 10:27