Solcellsparken i Sjöbo anläggs just nu och när den invigs den 13 juni kommer den att vara landets största solcellsanläggning.

Solcellsparken i Sjöbo anläggs just nu och när den invigs den 13 juni kommer den att vara landets största solcellsanläggning. Foto: André Kvist.

Simrishamn söker mark för solcellsparker

"Vi måste se 10-20 år framåt"

SIMRISHAMN.

Vänsterpartisterna Mats Sundbeck och Ingemar Hanssons motion om att upprätta solcellsparker kan bli verklighet. Kommunfullmäktige har beslutat att utreda om det finns kommunal mark för ändamålet.

Av
André Kvist

I slutet av 2018 kom Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) in med förslaget att upprätta solcellsparker i kommunen. Samt upprätta en plan för att anläggningsarbetet skulle påbörjar redan under 2020.

När kommunfullmäktige sammanträdde den 27 maj togs beslut i frågan. Man beslutade att avslå planerna för anläggandet men går vidare med att inventera om det finns lämplig kommunal mark.

– Jag är glad över att man ser över om det finns mark. Vi måste ju se 10-20 år framåt och då är det klokt att se om det finns lämplig mark, sade Mats Sundbeck och ville i ett tilläggsyrkande att eventuell mark skulle beskrivas i den kommande översiktsplanen.

Moderaten Anders Johnsson påpekade på solcellsparker inte är bygglovspliktigt och att oavsett om markägaren är privat eller kommunen så går det att anlägga utan bygglov. Han ansåg inte att eventuell mark skulle behöva ingå i översiktsplanen av den anledningen.

Tilläggsyrkandet godkändes avslutningsvis av kommunfullmäktige.

Publicerad 01 June 2019 07:00