Ny förskola ska ersätta Blåklinten i Skivarp. Obs genrebild.

Ny förskola ska ersätta Blåklinten i Skivarp. Obs genrebild. Foto: Adobe Stock

Beslut om ny förskola i Skivarp – kommunen ska hyra av privat aktör

Förskolan Blåklintens lokaler inte ändamålsenliga

SKIVARP.

Kommunfullmäktige har sagt ja till en ny förskola i Skivarp. Förskolan ska byggas av en privat aktör och hyras av kommunen.

Av
Emma Brännman

Under senaste fullmäktigemötet togs beslut om att upphandla hyra av en ny förskola i Skivarp, och ersätta den nuvarande förskolan Blåklinten. Kommunen hyr för närvarande lokalerna där Blåklinten ligger. Förskolan har fyra avdelningar och ligger i ombyggda lägenheter och även om anpassningar gjorts anses lokalerna inte vara optimerade för förskoleverksamhet.

Moderaterna lade tidigare i år fram förslaget att låta en privat aktör bygga helt nya lokaler norr om landsvägen i Skivarps tätort, som Skurups kommun sedan hyr. För detta fick de alltså gehör i kommunfullmäktige.

Beslutet togs med ett tilläggsyrkande som säger att en återrapportering ska ske till fullmäktige senast i september, rörande förutsättningar när det gäller elevunderlag och ekonomi för den nya förskola i Skivarp.

Publicerad 30 May 2019 10:22