Gummigranulat används bland annat på konstgräsplaner.

Gummigranulat används bland annat på konstgräsplaner. Foto: Gerhard Seybert/Adobe Stock

MP vill minska spridning av plast från konstgräs: "Påverkar djur och natur negativt"

Vill att kommunen tar fram en handlingsplan

SKURUP. Miljöpartiet vill minska spridningen av plast från konstgräs och uppmanar därför Skurups kommun att ta fram en handlingsplan i frågan.

"Skurup har tre konstgräsplaner utomhus och en inne. Enligt Svenska Miljöinstitutet (IVL) är konstgräsplaner den näst största spridningskällan av mikroplaster. Fördelarna med fotbollsplaner i konstgräs är många, [...] Nackdelarna är att de är tillverkade i plast vilket dels är ett problem då största andelen plast är av fossilt ursprung, dels att gummigranulaten sprids via dagvattnet till vattendrag, sjöar och hav och påverkar djur- och naturliv negativt" skriver Maria Ivansson för Miljöpartiet i en ny motion till fullmäktige.

Miljöpartiet tar i motionen upp kommunens skyldighet att förhindra negativ miljöpåverkan i sin verksamhet, och refererar till Naturvårdsverkets rekommendation att alla kommuner tar fram en handlingsplan för att minska miljöpåverkan från konstgräsanläggningar. Verket har som stöd till kommuner bildat en grupp bestående av bland annat representanter från kommuner och Svenska Fotbollförbundet samt tagit fram vägledning för hur kommuner kan arbeta för att minska spillet från konstgräs.

Publicerad 11 May 2019 07:00