Enligt planen ska åverkan återställas till våren men möjligheterna att få fast personerna bakom anses små då det inte finns någon bevakning vid Ales stenar.

Enligt planen ska åverkan återställas till våren men möjligheterna att få fast personerna bakom anses små då det inte finns någon bevakning vid Ales stenar. Foto: André Kvist.

Hedningar fördömer skadegörelsen vid Ales stenar

"Det är fruktansvärt att någon anser sig ha rätt att förstöra"

KÅSEBERGA.

Den internationella organisationen Pagan Federation fördömer grävandet kring flera av skeppssättningens stenar och påpekar att ingen som anser att platsen är helig skulle göra så. "Ales Stenar är ett stycke levande historia", säger nationell samordnare Sandra Lindholm-Svensson.

Av
André Kvist

För en tid sedan rapporterade Lokaltidningen om den skadegörelse som skett under vintern på platsen för Ales stenar. Vid flera av stenarna har jord grävts upp och tagits från platsen. Något som bekräftas av arkeologer vid länsstyrelsen.

Görhan Hellström som anmälde spekulerade att det kunde röra sig om personer som ser platsen som helig och därför vill ha en del av detta i sitt hem.

Men denna spekulation avfärdar nu företrädaren för Pagan Federation, nationella samordnaren Sandra Lindholm-Svensson.

– Om man anser en plats som helig, i alla fall som hedning, anser man att det gudomliga är immanent i allt. Då varken vill eller behöver man förstöra kulturarvsplatser. Det är olyckligt när spekulationerna landar på en grupp som är minst troliga att göra något sådant, säger hon.

Pagan Federation är en intresseorganisation för hedningar, alltså personer som känner sig hemma i en polyteistisk naturreligion. Organisationen finns i 35 länder med tusentals medlemmar.

Kring stenarna har någon grävt upp jord och tagit det från platsen vilket är brott mot fornminneslagen.

Kring stenarna har någon grävt upp jord och tagit det från platsen vilket är brott mot fornminneslagen. Foto: André Kvist.

Skadorna ska enligt planen åtgärdas under våren men själva tillgreppet får Lindholm-Svensson att reagera starkt.

– Som nationell samordnare för en av Sveriges hedniska organisationer vill jag å det starkaste fördöma förstörelsen vid Ale Stenar. Det är fruktansvärt att någon anser sig ha rätt att förstöra, om det nu var meningen, ett kulturminnesområde som är till för alla, säger Sandra Lindholm-Svensson.

Hur man ska skydda platsen är nu en fråga som tagits upp. Kameror och avspärrningar är två förslag som har nämnts men detta är något som Statens fastighetsverk skulle besluta om.

Även om det är svårt så hoppas Sandra Lindholm-Svensson att personen eller personerna bakom hittas eller träder fram.

– De borde få vara med och återställa det de förstört, så kanske de förstår värdet av det.

Publicerad 19 March 2019 09:17