Projektledare Erik Rosenblad efterlyser nu politisk engagemang över flera mandatperioder och resurser att genomföra åtgärder.

Projektledare Erik Rosenblad efterlyser nu politisk engagemang över flera mandatperioder och resurser att genomföra åtgärder. Foto: Privat.

Arbetet mot invasiva arter haltar – pengar och politisk enighet krävs

"Ju tidigare vi startar desto mindre slutnota"

SYDOST.

En åtgärdsplan för hur sydöstra Skånes kommuner ska arbeta med invasiva arter arbetas nu fram. Samtidigt är finansieringen ett stort problem och tiden att börja är nu, menar projektledare Erik Rsoenblad. "Det krävs omfattande satsningar som går över tio år med en kontinuitet."

Av
André Kvist

Leaderprojektet om invasiva arter i sydöstra Skåne har nyligen avslutat sina informationsträffar med markägare och allmänheten. Ett viktigt steg för att nu gå vidare. Projektledare Erik Rosenblad poängterar vikten av att människor är medvetna om vad som växer i naturen och vad man köper in för att odla.

Nu går arbetet in i nästa steg. Ett planförslag för hur de fyra kommunerna ska arbeta vidare med problemet håller på att tas fram.

– Det är det som är det konkreta målet, att ta fram en plan för hur vi ska arbeta. Vi tittar på andra platser i Europa och ännu längre bort för att se hur vi ska gå till väga. Det viktigaste är att det finns samarbete över organisationer och gränser. Det krävs samordning annars är det som att hälla pengar i sjön, berättar Erik Rosenblad.

Samtidigt har flera bekymmer och hinder dykt upp längs vägen. Den nationella budgeten sågade bidragen till Naturvårdsverket som i sin tur fördelar pengar åt regioner, till exempel för arbetet mot invasiva arter.

– Det finns inga öronmärkta pengar för att bekämpa invasiva arter. När budgeten drog ner på resurserna gick luften ur en hel del. Detta innebär att allt fördröjs, ju längre vi väntar desto dyrare blir det. Att plocka bort pengar är att skjuta på problemet och desto dyrare blir det, säger Erik Rosenblad.

Samtidigt ställer EU-lagstiftningen krav på att åtgärder måste ske. Projektledare Erik Rosenblad tycker att man har kommit en bit på vägen. Nu finns samordning mellan kommuner och en större medvetenhet. Just pengarna är ett av huvudbekymren man brottas med, det andra som efterfrågas är politiskt engagemang under en lång tid framöver.

– Det är upp till politikerna att bedöma och det behövs politisk uppslutning i det här. Att lägga en summa på en specifik art en kort period håller inte, det dröjer inte många år innan det är status quo igen. Det krävs omfattande satsningar som går över tio år med en kontinuitet.

Vilka summor det är tal om kan Rosenblad inte svara på exakt. Han lyfter fram Helsingborg stads arbete som kostar en halv miljon om året, en siffra som ökar. För hela sydöstra Skåne är det åtminstone tal om miljonbelopp under flera års tid. Men det måste börja inom kort.

– Gör man inget blir prislappen ännu större, ju tidigare vi startar desto mindre slutnota. Det kommer bli kostsamt och samtidigt har vi lagkrav på oss som vi inte kan undvika, säger Erik Rosenblad.

Inom den närmaste tiden ska åtgärdsplanen presenters för områdets politiker. Därefter efterlyser projektledaren ett juridiskt samarbetsavtal över gränserna och ett aktivt långsiktigt arbete.

Publicerad 19 March 2019 00:00