Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto. Mostphotos.com/Pressbild

Skurup ansöker om lokala ordningsvakter: "Så fort vi fått ja kommer vi agera"

Pekar ut vissa områden som särskilt utsatta

SKURUP. I budgeten för 2019 har två miljoner avsatts för trygghetsskapande åtgärder. En av dessa åtgärder är lokala ordningsvakter som ska patrullera på särskilt utsatta platser i kommunen. "Vi har en hög upplevd otrygghet i kommunen", säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

När Skurups kommun i veckan skickade in en ansökan till polisen om att få anställa lokala ordningsvakter pekades bland annat stationerna i Skurup och Rydsgård, Stadsparken, idrottsplatsen samt Kyrkogatan i Skurup ut som särskilt prioriterade områden.

– Det är områden som vår säkerhetschef i samarbete med Brottsförebyggande rådet identifierat som särskilt utsatta områden som ofta förekommer i polisanmälningar och som vi anser vara extra viktiga att ha en hög närvaro vid, säger kommunstyrelseordförande Johan Bolinder.

Enligt ansökan ska ska flera rapporter om narkotikaförsäljning på och kring perrongerna ha inkommit till polisen. Det ska även ha förekommit rån, misshandel och skadegörelse på dessa platser.

– Vi har en hög upplevd otrygghet i kommunen och även en ovanligt hög droganvändning, så det finns all idé att intensifiera både det föregripande och ingripande arbetet, säger Bolinder.

Initialt ansöker kommunen om att anställa ordningsvakter mellan 17-23 på vardagar och söndagar samt mellan 18-02 på fredagar och lördagar.

Om kommunen får ja på sin ansökan kommer satsningen fortsätta 2020-2021 då det kommer satsas ytterligare tre, respektive fyra miljoner kronor per år.

– Att anställa ordningsvakter är inte de enda insatserna vi gör. Vi planerar även att sätta upp kameror på utsatta platser samt att ha väktare som patrullerar i andra delar av kommunen.

I Staffanstorp har man tidigare haft lokala ordningsvakter men polisen förlängde inte deras tillstånd eftersom de inte ansågs behövas.

Vad tror ni om era chanser att få tillståndet beviljat?

– Vår säkerhetschef, som vi delar med Vellinge och Trelleborg har gjort liknande ansökningar tidigare och alltid fått igenom dem. Så vi hyser goda förhoppningar att få det även här. Så fort vi fått ett ja från polismyndigheten kommer vi agera.

Oppositionen i Skurup ser dock inte ordningsvakter och kameror som en lösning för att öka tryggheten utan vill hellre lägga de budgeterade två miljonerna på föreningsliv och ökade anslag till nattvandrarna.

– Vi har en hög upplevd otrygghet i kommunen, men den har blåsts upp av just såna här politiska utspel. Om man lyssnar till vad kommunpolisen har att säga är den faktiska otryggheten i kommunen låg och sjunker stadigt, säger oppositionsråd Magnus Alm (S).

– Vi tror att en satsning på civilsamhället för att sysselsätta ungdomarna kommer ge bättre resultat.

Publicerad 04 March 2019 15:51