Foto. Adobe Stock

Allt fler vill kremeras – Ystads pastorat ansöker om utökad verksamhet

Större befolkning en av orsakerna

YSTAD. Med en växande befolkning ökar trycket på landets krematorier. Pastoratet i Ystad ansöker nu om tillstånd att utöka sin verksamhet.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Pastoratet i Ystad ser ett behov av fler kremeringar. Anna Ericsson är miljöhandläggare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarar för ansökan från Ystads pastorat. Hon säger att en grund till ansökan är en befolkning som växer.

– För att kunna möta behovet i kommunen anser Ystads pastorat att man behöver öka antalet kremeringar. Ystad har märkt av en ökad befolkningstillväxt och då blir också antalet som dör större, plus att fler idag väljer att kremeras.

Ansökan om utökat tillstånd att utföra kremeringar inkom till länsstyrelsen 2017. Att ansökan från pastoratet tagit så långt tid att handlägga beror enligt Anna Ericsson på den gängse proceduren.

– Alla instanser som berörs av ansökan behöver sin tid. Miljödelegationen som ska fatta beslut i frågan behöver ibland kompletteringar till ansökan.

Nu är Ystads pastorats ansökan komplett och ärendet är ute för kungörelse. Det betyder att Länsstyrelsen Skåne, Ystads kommun och Ystads-Österlenregionens miljöförbund - men också alla invånare i Ystads kommun - får ge kommentarer kring ärendet.

De som vill yttra sig i frågan har tre veckor på sig. I slutet av mars är det dags för Ystads pastorat att ta ställning till eventuella kommentarer kring ansökan. Om ingen yttrat sig mot ansökan är det dags för Miljödelegationen att ta beslut i frågan.

Publicerad 01 March 2019 00:00