Skurups kommun utreder möjligheten att låta nyanlända bo i husvagnar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Skurups kommun utreder möjligheten att låta nyanlända bo i husvagnar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Kommunen utreder husvagnar som boende för nyanlända

SD-motion fick delvis gehör

Av
Emma Brännman

SKURUP. Kommunfullmäktige har sagt ja till att utreda frågan om att placera nyanlända i husvagnar. Bakgrunden är en motion från Sverigedemokraterna som vill att Skurups kommun utreder och inför vad de kallar för "Staffanstorpsmodellen". Staffanstorp har sedan 2017 placerat nyanlända ensamstående män i begagnade husvagnar på en grusparkering, i stället för i vanliga bostäder. Snittiden för boende där är enligt kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp tre och en halv månader.

Sverigedemokraterna i Skurup har länge drivit frågan och under senaste kommunfullmäktige fick partiet alltså gehör för en del av sin motion. Med röstsiffrorna 22-19 beslutade fullmäktige att utreda om modellen kan införas i Skurups kommun. Förslaget stöddes förutom SD av Moderaterna och Skurupspartiet.

Sverigedemokraterna fick dock inte gehör för att faktiskt införa husvagnar som boende för nyanlända, eftersom de andra partierna först vill se vad utredningen kommer fram till.

Publicerad 02 February 2019 07:00