Enligt generaldirektör Staffan Forsell är detta första gången bidraget till en region sänks.

Enligt generaldirektör Staffan Forsell är detta första gången bidraget till en region sänks. Foto: Hans Alm/Kulturrådet.

Statligt kulturbidrag sänks i Skåne

"När en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad"

SKÅNE.

Region Skånes beslut att spara in 20 miljoner kronor genom att frysa utvecklingsbidraget har nu fått nationell påverkan. Alla regioner utom Skåne får höjt kulturbidrag av statliga Kulturrådet som svar på den minskade kulturbudgeten.

Av
André Kvist

Samtliga regioner förutom Skåne meddelar att de regionala medlen för 2019 kommer att öka jämfört med förra året. Statliga Kulturrådets bidrag höjs därmed för alla dessa regioner med en procent.

Skåne är undantaget. Med tanke på att Region Skåne sänkt kulturbidraget med 5,5 procent för 2019 så sänker även Kulturrådet sitt statliga bidrag till regionen med 1 procent.

– Vår utgångspunkt är att när en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad, förklarar Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, i ett pressutskick.

– Med respekt för omställningstider och möjligheter att planera ekonomi sänker Kulturrådet bidraget till Region Skåne i ett första steg med 1 procent i år. Kulturrådets styrelse kommer noga följa utvecklingen och se om regionen väljer att återställa medlen inför nästa års beslut.

Detta är första gången en region får sänkt bidrag, enligt Forsell. Pengar som kunde gått till Skåne kommer iställlet fördelas genom olika utvecklingsbidrag till hela Sveriges kulturliv.

Publicerad 28 January 2019 09:35