Sjöbo kommun har till den 2 september på sig att åtgärda bristerna.

Sjöbo kommun har till den 2 september på sig att åtgärda bristerna. Foto: Mostphotos.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Sjöbo kommun

"Det systematiska kvalitetsarbetet uppfyller inte författningens krav"

SJÖBO.

Kommunen får en känga av Skolinspektionen efter tillsyn i för- och grundskolan. Myndigheten anser att man måste lyfta sitt arbete för att nå författningarnas krav.

Av
André Kvist

Skolinspektionen anser att Sjöbo kommun behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och se till att det följer författningarnas krav. Detta efter tillsyn i för- och grundskola.

Utredningen visar att kommunen inte gör någon uppföljning av förskoleklassens måluppfyllelse på huvudmannanivå och att det därmed inte görs någon analys om nödvändiga utvecklingsåtgärder för förskolan.

För grundskolan har man följt upp skolenheternas resultat men inte här heller gjort någon av analys som lett till några beslut om åtgärder. Detta innebär att det saknas en fullständig dokumentation i föreskrivna delar.

Rektorer uppger att Sjöbo kommun inte följer upp resultat från förskoleklassen och att man inte vet vilket underlag som huvudmannen vill ha in från enheterna. Skolchefen och kvalitets- och utvecklingsledaren uppger vid tillsynen att uppföljningen ännu inte är så tydlig och att man behöver utveckla denna.

Skolinspektionen ger Sjöbo kommun till den 2 september att utföra åtgärder som att följa upp förskoleklassen måluppfyllelse. Se till att det framkommer uppföljning i både för- och grundskolan så attt nödvändiga beslut kan tas. Samt se till attt det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i föreskriva delar.

Publicerad 23 January 2019 13:36