SD Skurup vill följa efter Staffanstorp och placera nyanlända människor i husvagnar.

SD Skurup vill följa efter Staffanstorp och placera nyanlända människor i husvagnar. Genrebild: Mostphotos.com

SD vill placera nyanlända i husvagnar för att korta bostadskö

Kommunen har tillhandahållit 30-tal bostäder sedan 2016

SKURUP.

Sverigedemokraterna vill förkorta bostadsköerna genom att placera nyanlända personer i husvagnar. I en motion föreslår Lars Nyström (SD) att detta utreds och implementeras i Skurups kommun. En fråga som kommunstyrelsen under årets första möte tog ställning till.

Av
Emma Brännman

SD-motionen om att placera nyanlända i husvagnar i stället för lägenheter eller andra bostäder inkom 2017. SD skriver i motionen att "detta är en mycket mer hållbar lösning än de vi har sett i Skurup. Samtidigt ger det nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige". Staffanstorp var först ut att börja använda sig av husvagnar för nyanlända 2017 och nu ser flera kommuner ut att kunna följa efter, trots att "Staffanstorpsmodellen" har kritiserats både av boende och av andra.

Motionen har nu behandlats och Skurups kommunstyrelse har sagt sitt. C, S, V och L yrkade för att avslå motionen medan SD yrkade bifall.

Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 har Skurups kommun tillhandahållit ett 30-tal lägenheter med andrahandskontrakt till nyanlända där hyresvärdarna utgörs av privata hyresvärdar, privatpersoner och det kommunala bostadsbolaget. Skurups kommun har inte köpt lägenheter till nyanlända. Hyreskostnaden per bostad ligger på ett medelvärde på ca 6500 kronor per månad och hushållen består i genomsnitt av tre personer, enligt en tjänsteskrivelse.

I en avsiktsförklaring för Skurups kommuns integrationsarbete fastställd av kommunstyrelsen 2017 står att Skurups kommun ska erbjuda värdiga boendeformer med olika typer av anpassat stöd. Nyinflyttade ska få nödvändig hjälp för att så fort som möjligt få ett fungerande socialt liv och en trygg plats i samhället.

Nu är det upp till kommunfullmäktige att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan om Skurup ska börja använda sig av husvagnar. Här säger sig, utöver SD, även M vara positiva till att utreda frågan. De är dock inte beredda att införa den i nuläget, enligt Skånska dagbladet.

Publicerad 20 January 2019 07:00