Försäkringskassan.

Försäkringskassan. Foto: Mostphotos.com

Mamma vill ha ersättning för vård av barn med anorexia – får avslag

Förvaltningsrätten går på samma linje som Försäkringskassan

SKURUP.

En mamma i Skurups kommun har begärt föräldrapenning då hon varit borta från jobbet för att ta hand om sin 16-åriga dotter. Dottern har anorexia samt problem med ena foten. Men varken Försäkringskassan eller förvaltningsrätten tycker att det räcker.

Av
Emma Brännman

Mamman ansökte om tillfällig föräldrapenning men fick avslag av Försäkringskassan både på sin första ansökan och på en begäran om omprövning. Hon överklagade beslutet och fallet har nu tagits upp av förvaltningsrätten, som bedömer att försäkringskassans beslut ska kvarstå.

Mamman menar att dottern inte kan ta sig till läkare på egen hand eftersom hon har problem att gå och det är en kilometer från bostaden till busshållplatsen. Vårdbesöken görs i Ystad och tar upp en stor del av dagen. Vidare anför hon att dotterns anorexia gör att mamman behöver vara med henne under dagen för att se till att hon får i sig mat. Hon tycker inte att hon ska behöva ta semester för detta.

Enligt Socialförsäkringsbalken har en förälder till ett barn som fyllt 16 år rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn om barnet omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) eller om barnet är så pass allvarligt sjukt att det föreligger fara för livet. Enligt förvaltningsrätten framgår det inte av den medicinska utredningen i målet att dottern omfattas av LSS. Det framgår inte heller att det förelåg ett påtagligt hot mot hennes liv. Därför avslår rätten mammans överklagan.

Beslutet går att överklaga.

Publicerad 19 January 2019 07:00