Jägare kan komma att få tillåtelse att jaga på kommunal mark, ett förslag ska utarbetas nu till följ av vildsvinsproblem.

Jägare kan komma att få tillåtelse att jaga på kommunal mark, ett förslag ska utarbetas nu till följ av vildsvinsproblem. Foto: Olivia Helen/Mostphotos.

Gammal policy om jakt kan ändras

Kan göra det aktuellt för jägare att skjuta av vildsvin på kommunens mark

YSTAD.

En ny åtgärd mot problemen med vildsvin kan vara på gång. Den gamla policy som förbjuder jakt på kommunal mark kan ändras eller undantas.
– Kan bli så att vi kan ge jägare dispens, säger samhällsbyggnadschef Sofia Öreberg.

Av
André Kvist

I Ystad finns en policy som funnits i länge, åtminstone sedan 1970-talet, som säger att man inte får bedriva jakt på kommunal mark. Denna prövades på nytt 2000 och det stod då klart att man fortsatt inte bedriver jaktarrende på kommunens mark.

Med tanke på de vildsvinsbekymmer som har uppmärksammats i framförallt Köpingebro kan det nu bli ändring på denna policy.

– I dag har kommundirektören informerat kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om frågan vilket har lett till att jag har fått i uppdrag att skriva ett ärende som skulle kunna ge dispens från denna policy, förklarar Sofia Öreberg.

Ärendet ska nu skrivas samman och på sikt kan det ge jägare rätt att åtminstone tillfälligt bedriva jakt på kommunal mark.

– Vilka som i sådana fall får dispens eller jakträttigheter får vi titta närmare på. Det kan kanske bli tidsbegränsat, säger Öreberg.

Förslaget ska enligt planen behandlas av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 30 januari för att därefter lämnas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Går det igenom kan det leda till att man kommer till bukt med vildsvin som tar sig in i samhällen och skapar oro hos invånare.

Publicerad 09 January 2019 14:52