Jonas Karlsson, Nattvandring Skurup, ser mer än gärna en fortsättning på Öppen arena.

Jonas Karlsson, Nattvandring Skurup, ser mer än gärna en fortsättning på Öppen arena. Foto: Privat

Succé när Skurup öppnade arenan – "Att se alla fina ungdomar samverka värmer"

Nattvandrarna hoppas på en fortsättning nästa år

SKURUP.

En succé. Så beskriver både Richard Andersson, Skurups kommun, och Jonas Karlsson, Nattvandring Skurup, satsningen på att hålla arenan öppen för ungdomar på lördagskvällarna.

Av
Emma Brännman

Under fem lördagar har Skurups sparbank arena hållits öppen för barn och unga mellan 13 och 20 år. Det har arrangerats sportaktiviteter, tv-spels-turneringar och allmänt häng. Richard Andersson, ungdomskulturutvecklare på Skurups kommun, beskriver de fem lördagarna som en succé.

– Första kvällen hade vi omkring hundra besökare. Sedan har det legat på runt 70–80 stycken. Det har slagit väldigt väl ut och stämningen har varit god. Nattvandrarna har varit fantastiska och slutit upp med sju-åtta vuxna från den ideella sidan varje gång, säger han.

Det är Skurups kommuns kultur och fritid, nattvandrarna, fältverksamheten, föreningslivet och Skåneidrotten som tillsammans har genomfört projektet Öppen arena. Satsningen möjliggjordes tack vare medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

– Nu ska vi utvärdera projektet. Till vår hjälp har vi omkring 150 enkätsvar från ungdomar. Jag har bara ögnat igenom dem som hastigast och det har verkat positivt men vi ska sätta oss ner i nästa vecka och gå igenom allting, säger Richard Andersson.

Möjlighet finns att driva verksamheten vidare på arenan. Men kostnadsfrågan måste lösas.

– Nu kunde vi genomföra det med hjälp av projektmedel. Vi får titta på hur vi skulle kunna integrera det här i kommunens ordinarie verksamhet, samt hur vi kan stötta ideella krafter ifall till exempel nattvandrarna skulle vilja driva projektet vidare, säger Richard Andersson.

Också nattvandrarna är väldigt nöjda när de ser tillbaka på de fem gångna veckorna.

– Efter fem väl genomförda lördagar kan vi säga att detta blev en succé. Att se alla fina ungdomar samverka med varandra, och de ideella föreningar som var med och gjorde detta möjligt, värmer. Nattvandring Skurup ser gärna en fortsättning nästa år eftersom detta har skapat nya vänskaper både mellan nattvandrarna och våra ungdomar, och mellan ungdomarna själva. Nu håller vi tummarna för att Skurups kommun lyssnar på dem och gör detta möjligt igen i början av 2019, säger Jonas Karlsson, Nattvandring Skurup.

Publicerad 15 December 2018 07:00