Genrefoto: Mostphotos.com

Nu ska gamla lekplatser jämnas med marken

Möjlighet finns att ta över underhållet för att rädda dem kvar

SKURUP.

Under vintern kommer två lekplatser att plockas bort. Möjlighet finns nu att rädda dem genom att ta över underhållet.

Av
Emma Brännman

Kommunen har för närvarande omkring 70 lekplatser. För fem år sedan beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för lekplatser i Skurups kommun.

Utifrån de nya riktlinjerna från Skurups kommun kommer två lekplatser att tas bort under vintern. Det handlar om lekplatsen söder om Skomakaregatan på Flintebro och lekplatsen vid Lärkvägen i Skurup.

Men om det är så att någon är intresserad av att ha kvar lekplatserna finns möjlighet att ta över drift och underhåll genom ett avtal. Intressenter kan ta kontakt med Kommunteknik som nås via kommunens växel, senast den 30 november.

Nya lekplatser som byggs ska vara tillgänglighetsanpassade så att alla oavsett funktionsvariation ska kunna använda lekplatsen.

Publicerad 23 November 2018 11:11