Skurupshem.

Skurupshem. Foto: Emma Brännman

Debatt: "Varför behöver vi höja hyrorna?"

Skurupshem bemöter Hyresgästföreningens kritik

INSÄNT. Snart börjar de årliga hyresförhandlingarna inför 2020 och företrädare för Hyresgästföreningen skriver att ”vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter”. På den punkten är vi helt överens.

Men varför behöver vi höja hyrorna?

På Skurupshem är vi övertygade om att våra hyresgäster vill bo i välskötta fastigheter där det är snyggt och tryggt, där servicenivån är god, förvaltningskvaliteten hög, reparationer görs i tid, underhållet sköts på ett bra sätt och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. Ska vi leva upp till dessa förväntningar behöver företaget ha en god och långsiktigt hållbar ekonomi.

Naturligtvis påverkas vår ekonomi också av omvärldsfaktorer som räntor och byggpriser liksom av taxehöjningar för bland annat el, värme, sophantering, vatten och avlopp. Sådana faktorer träffar alla och kommer att slå igenom på hyran.

Hyresgästföreningen har lagt ihop alla tänkbara hyreshöjningar i hela landet för att få fram en så hög siffra som möjligt – mer än en miljard kronor. Men denna siffra är egentligen helt ointressant både för Skurupshem AB och för våra hyresgäster. Vi måste utgå från våra förutsättningar och situationen här i Skurups kommun Det är detta som hyresförhandlingarna ska handla om.

Vi behöver också ha ett långsiktigt perspektiv när vi förhandlar om hyran. Våra hus ska stå kvar och bebos under många år och de måste skötas på ett sätt som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart på lång sikt. Vi ska inte skjuta över kostnader för dagens boende till kommande generationer. Hyresmarknadens parter måste tillsammans ta ansvar för att värna om och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationer av hyresgäster här i Skurups kommun

En stabil och förutsägbar hyresutveckling över tid är det bästa både för oss och för våra hyresgäster. I årets förhandlingar vill vi komma överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning som är rimlig för våra hyresgäster och samtidigt ger företaget förutsättningar att erbjuda ett bra boende och vidmakthålla fastigheternas goda bestånd inte bara nästa år utan under överskådlig framtid.

Pierre Esbjörnsson, VD, Skurupshem

Staffan Andersson, ordförande, Skurupshem

Publicerad 28 September 2019 07:00