Oppositionen kritiserar bland annat nedläggningen av Mötis på Restaurang Rutger.

Oppositionen kritiserar bland annat nedläggningen av Mötis på Restaurang Rutger. Foto: Emma Brännman

Debatt: "M har inte fattat ett enda beslut som skulle kunna leda till bättre integration"

Oppositionen kritisk till styrets integrationspolitik

INSÄNT. Moderaterna slår sig för bröstet och hävdar att de styrt upp integrationsarbetet i Skurup. Vi ställer oss djupt frågande till detta.

Sedan Moderaterna kom till makten har de inte annat än raserat det integrationsarbete som vi byggde upp under förra mandatperioden. Personal har sagts upp inför sin semester, den viktiga mötesplatsen Mötis har lagts ned, projekt har avslutats och projektbidrag har avvisats. Vad är det ni har styrt upp M?

Skurup har en mycket väl fungerade och bra SFI-undervisning på Nils Holgersson Utbildningscenter som vi i oppositionen är stolta över. Under förra mandatperioden säkerställde vi dessutom att kurser inte behöver avbrytas för sommarlov och att yrkesintroduktion kan erbjudas.

Moderaterna i Skurup har mycket att lära. Inte minst om vad som ingår i kommunens uppdrag på olika områden. Att det till exempel är Arbetsförmedlingen (AF) som beslutar om lämpliga aktiviteter under etableringen. Och att det alltså är AF som hänvisat nyanlända till Folkhögskolan för kurser i samhällsorientering.

M driver en politik som sätter nyanlända familjer i husvagnar och som polisanmäler ensamkommande 11-åringar för bidragsbrott. De har inte fattat ett enda beslut som skulle kunna leda till en bättre integration, utan tvärtom gjort allt som står i deras makt för att skapa klyftor och försämra villkoren för de som lämnat allt i sina hemländer och flytt till ett nytt land. Vi i oppositionen driver en politik i motsatt riktning. Alla Skurupsbor ska ha lika villkor och samma möjligheter att lyckas i samhället, oberoende av vilka föräldrar du har, var du bor, om du är frisk eller sjuk, om du föddes här eller kom hit i går.

Magnus Alm (S)

Maria Ivansson (MP)

Sven-Åke Strandberg (KV)

Kristina Wieslander (V)

Publicerad 30 July 2019 07:00