Miljöpartister kritiserar ställningstagande i den pågående minerljakten.

Miljöpartister kritiserar ställningstagande i den pågående minerljakten. Foto: André Kvist.

Mineraljakten: Dubbelspel om borrningarna av Österlen

"Vågmästaren valde tyvärr att köra över de lokala rösterna"

Värna Österlen! Det uttryckte alla riksdagsledamöter som besökte VetoNu:s möte den 25 mars. Men några veckor senare, när det kom till kritan, röstade flera partier för en otryggare framtid där mineraljakt går före människa och miljö.

Vi i Miljöpartiet har uppskattat det lokala engagemang vi sett från andra partier för att värna Österlen. Men dessa lokala röster från bland annat centerpartister och moderater har tyvärr inte betytt någonting där det verkligen avgörs, i riksdagens lokaler i Stockholm.

En grupp moderater skrev mycket klokt (11/4) att minerallagen är förlegad och inte anpassad för vårt förhållandevis tätbebyggda landskap, med några av Sveriges bästa åkermarker, miljökänsliga områden, ett dynamiskt näringsliv och växande besöksnäring. De menade att minerallagen behövde moderniseras.

Och visst gjordes ändringar i minerallagen när moderaterna i riksdagen fick som de ville. Men åt helt motsatt håll. Istället för att ta mer hänsyn till lokala förhållanden och ökad hänsyn till miljöbalk och äganderätt, så förenklades mineralprospekteringen och det möjliggjordes att förbigå prövning enligt miljöbalken.

Centerpartiets Matilda Björk skrev också klokt (17/3) om idén att införa ett kommunalt veto mot brytning av mineraler i alunskiffer, se över möjligheterna att regionalisera mäktiga Bergsstaten, införa miljökonsekvensbeskrivningar före undersökningstillstånd beviljas och genomföra en rejäl översyn av minerallagen – inte minst ur äganderättssynpunkt.

Man kan säga att just Centerpartiet hade vetot i sin hand när beslutet i Stockholm togs. M, KD, SD var för slappare regler. MP, S, L och V stod på Österlens sida. Vågmästaren Centerpartiet valde tyvärr att köra över de lokala rösterna på Österlen och i Region Skåne.

Miljöpartiet är aktiva från lokal, regional och nationell nivå till EU-parlamentet. Vi anser att mineralpolitiken måste ta mer hänsyn till miljön. Miljöpartiets riksdagsledamöter har föreslagit 13 punkter (Motion 2018/19:2332) som skulle kunna skapa en mer hållbar mineralpolitik. Motionen inkluderar förslag om ökad återvinning och waste mining samt förstärkt hänsyn till biologisk mångfald och dricksvattenförsörjning.

Hur vi hanterar naturresurserna i vårt avlånga land är viktigt. Men hur vi hanterar medborgare, landskap, dricksvattenförsörjning och miljö lika så. Vi behöver ha en mer hållbar mineralpolitik, inte en mindre. Och vi behöver ha mer miljöfokus i politiken, inte bara i lokalpressens insändarsidor.

Thomas Hansson – Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden (MP)

Anette Börjesson - MP Hörby

Claes Melin – MP Tomelilla

Jan Friheden - MP Sjöbo

Marina Nilson - MP Ystad

Hans-Olof Höglund – MP Simrishamn

Publicerad 31 May 2019 00:00