Centerpartiet vill ha kvar polisstationen i Skurup.

Centerpartiet vill ha kvar polisstationen i Skurup. Genrefoto: Mostphotos.com

Insänt: Tryggare Skurups kommun

INSÄNT. En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att bli utsatta för brott. En av de allra viktigaste sakerna för att människor ska känna sig trygga är en fungerande polis. I våras meddelade polisen att man stänger polisstationen i Skurup för besökare under en försöksperiod fram till hösten. Istället införs telefontider och man kan även nå polisen via deras hemsida eller facebookgruppen Österlen och via grannsamverkan. Själva syftet är enligt lokalpolisområdeschefen att frigöra kommunpolisen som ska vara tillgängliga på annat sätt bland annat för medborgardialog.

Synliga och närvarande poliser på gator och torg är nödvändigt. Polisen behöver mera resurser och vi Centerpartister vill utöka antalet kommunpoliser i Skurup. Vi vill ha kvar polisstationen i Skurup även framöver för att den upplevda tryggheten ska vara större. Vi vill även öka tryggheten genom nolltolerans mot alla brott, införa ”huskurage” i Skurupshem, anlita kommunala trygghetsvärdar och kameraövervaka strategiska platser samt öka trygghetstänket i samhällsplaneringen.

Jörgen Sjöslätt, Ann Helen Nilsson och Solbritt Lundgren för Centerpartiet i Skurup

Publicerad 06 August 2018 13:30