Göran Göransson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ser flrea positiva aspektar av att införa tre terminer i skolan.

Göran Göransson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ser flrea positiva aspektar av att införa tre terminer i skolan. Foto: Pressbild & Adobe Stock

"Sommarlovet kan inte vara så heligt att det inte tål kritisk granskning"

YSTAD. KD-politikern Göran Göransson vill införa treterminssystem i skolorna. Inte nog med att detta skulle underlätta för personal och elever i terminernas slutskede. Det skulle även avdramatisera skolstarten för barn, menar han.

Döm av min förvåning när förslaget om tre terminer väckte stor uppmärksamhet. Egentligen var detta endast ett inlägg i diskussionen om sommarjobb. Jag hade naturligtvis gärna sett att sommarjobben hade blivit fler och att inte minst de nyanlända hade fått möjlighet till lovskola samt någon typ av sommarjobb. Det sistnämnda lär jag komma tillbaka till i samband med de framtida budgetdiskussionerna.

Intresset för treterminssystemet får mig att reflektera vidare över skolans organisation, som jag menar inte ligger i fas med medborgarnas livssituation i övrigt. Det svenska sommarlovet kan ju verkligen inte vara så heligt att det inte tål en kritisk granskning.

Tanken med treterminssystemet är inte på något sätt ny och praktiseras dessutom i flera europeiska länder. I Sverige har iden diskuterats under många år, men tydligen har vi inte varit mogna för en förändring – en förändring som ärligt talat ju är omfattande och genomgripande. En jämnare fördelning över året av lovdagarna exempelvis låta höst respektive sportlovet förlängas en vecka, borde vara en fördel både för personal och elever. Det skulle bland annat resultera i en jämnare arbetsbelastning, vilket borde välkomnas av en arbetstyngd lärarkår. ”Hysterin” vid terminssluten skulle minska, då personal och elever idag pressas av en mängd provtillfällen.

En kortare och mer koncentrerad studietid, vilket skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster.

I slutet av termin 1 och 2 skulle förslagsvis en prognos presenteras för varje elev/förälder. Elever i förskoleklassen skulle kunna ha möjlighet att börja årskurs 1 vid tre olika terminsstarter. Vi skulle med andra ord avdramatisera skolstarten. Idag känns det inte alltid schysst och vettigt att barn födda i början av året ska börja skolan samtidigt med barn födda i slutet av året. Flertalet barn klarar detta bra. Vi vet dock att inte minst för pojkarna kan det vara en utmaning att vara född sent på året. I högskolevärlden skulle treterminssystemet leda till en kortare och mer koncentrerad studietid, vilket skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster. Skollokalerna borde generellt kunna få ett bättre och jämnare nyttjande än idag, vilket förhoppningsvis skulle minska behovet.

Ofoget med att föräldrarna väljer att ansöka om ledighet för sina barn andra tidpunkter än loven borde minska. Tyvärr finns det också en del föräldrar, som inte tar skolplikten på allvar, utan väljer att ta sina barn från skolan utan bifall från rektor. Detta borde leda till vitesförläggande. Tyvärr är det ytterst sällan, som huvudmannen driver det dithän.

Avslutningsvis vill jag ändå framförallt fokusera på den sociala och inlärningsmässiga betydelsen av ett kortare sommarlov. Riskerna i nuvarande system för en destruktiv sysslolöshet hos många barn och ungdomar samt en tillbakagång/glömska av läsårets förvärvade kunskaper är bekymmersamma. Ett kortare sommarlov skulle hjälpa oss på traven att hantera dessa utmaningar. Låt oss fokusera på möjligheterna – att fastna i svårigheterna skapar ingen kreativitet. Förvaltarskap utan nytänkande bidrager verkligen inte till någon utveckling.

Göran Göransson

KD Ystad

Publicerad 11 November 2019 00:00