Öppnandet av Simrishamnsbanan skulle innebära ett lyft för många orter och främja landsbygden, menar ordförande i Järnvägsfrämjandet.

Öppnandet av Simrishamnsbanan skulle innebära ett lyft för många orter och främja landsbygden, menar ordförande i Järnvägsfrämjandet. Foto: Mostphotos.

Insänt: Öppna upp tågtrafiken på Simrishamnsbanan

"Det måste till en total upprustning och elektrifiering av banan"

SKÅNE. Järnvägsfrämjandets ordförande, Christer Wilhelmsson, lyfter Simrishamnsbanan för snabbare förbindelser, utvecklingsmöjligheter för orter och för att knyta samman västra och östra Skåne.

Skånes järnvägsnät är väl utbyggt, men det fattas en sträcka och det är Simrishamnsbanan mellan Simrishamn och Malmö via Sjöbo. Med trafik på denna sträcka får invånarna på Österlen snabbare förbindelser och tillgång till arbete, utbildning, kultur med mera, i framförallt Lund och Malmö. Även till Köpenhamn och Kastrup med byte i Hyllie.

Det måste till en total upprustning och elektrifiering av banan. Det är Pågatågen littera X61 som är lämpliga att trafikera banan. Det finns då möjligheter att knyta Österlen samman med bland annat Helsingborg och vidare mot Halland och Göteborg. Det finns flera expansiva orter längs Simrishamnsbanan.

En ny sträckning mellan Sjöbo och Tomelilla norr om Fyledalen måste byggas för att inte inskränka på den naturskyddade Fyledalen.

I Dalby planeras en ny stadsdel vid stationsområdet. Staffanstorp är mycket expansivt. Med en järnväg blir samhällena längs banan attraktiva att bo och verka i. Mellan 80.000 och 90.000 människor får tillgång till snabba förbindelser. Det blir snabba förbindelser från Danmark till färjan mot Allinge på Bornholm sommartid (linjen stängde 2013 men det finns förslag på att väcka liv i den, red. anm).

Det är viktigt att tidtabellerna samordnas i Tomelilla så att anslutning finns med tågen mellan Simrishamn och Malmö över Ystad. Restiden mellan Simrishamn och Malmö blir strax under en timme via Simrishamnsbanan.

De sydöstra delarna av Skåne har möjlighet att expandera med bland annat ökad inflyttning med en upprustning av Simrishamnsbanan.

Restiden till Lund och Malmö snabbas upp väsentligt.

Ett trafikupplägg med en timmestrafik mellan Simrishamn och Malmö samt halvtimmestrafik mellan Sjöbo och Malmö är rimlig.

Den kommande spårvägen till Brunnshög i Lund kan byggas vidare mot Dalby där den ansluter till Simrishamnsbanan.

Christer Wilhelmsson

Ordförande Järnvägsfrämjandet

Publicerad 19 August 2019 08:45