En specialmaskin används för att luckra upp jorden och ta bort de oönskade växterna. Den är en av endast två maskiner i Sverige vars koncept kommer från Nordamerika.

En specialmaskin används för att luckra upp jorden och ta bort de oönskade växterna. Den är en av endast två maskiner i Sverige vars koncept kommer från Nordamerika. Foto: André Kvist

Ovanlig maskin används i kampen mot invasiva växter: "Värre än jag trodde"

Hoppas gynna inhemska växter

SANDSKOGEN.

Växter som snöbär, spireor och tysklönn har tagit över skogen. En kraftsamling mot främmande flora har tagit sin början i stugområdets skog.

Av
André Kvist

Från Södra Dragongatan och österut i Sandskogens stugområde pågår ett intensivt arbete att komma till bukt med invasiva växter. Längs de smala gatorna kan man se parkenhetens personal arbete febrilt med att såga ner träd. På många mindre träd syns röda markeringar, dessa ska fällas inom kort.

Stora områden görs nu tillgängliga när parkenheten tar krafttag mot invasiva växter.

Stora områden görs nu tillgängliga när parkenheten tar krafttag mot invasiva växter. Foto: André Kvist

I stor utsträckning har naturen tagit över skogen såpass att man drar sig för att ta några steg utanför stigen. Arbetsledare Alex Bentervall beskriver det som en grön ogenomtränglig vägg.

– Vi försöker begränsa främmande invasiva arter här. Istället för en fantastisk mångfald så är det bara en tät massa av främst snöbär här. Det är väldigt utbrett här i Sandskogens stugområde, jag befarade att det var mycket men det var värre än jag trodde, säger han.

Det rör sig framförallt om snöbär, eller smällebär som det kallas, olika spireor och tysklönn. Dessa har planterats in av boende i området och sedan börjat sprida sig ohämmat. Inhemska växter har fått ge med sig för denna invasiva expansion.

Första gången på många år vi gör en kraftinsats

Marcus Persson sågar ner träd för att inhemska arter ska frodas och ytor frigöras.

Marcus Persson sågar ner träd för att inhemska arter ska frodas och ytor frigöras. Foto: André Kvist

Genom att rensa och sålla i växtligheten gynnas den biologiska mångfalden samtidigt som det blir möjligt att "strosa" i naturen här igen. Växtligheten blir dock kvar på platsen. En specialmaskin, en av två i hela landet, fliser, maler och krossar allt i sin väg.

– Maskinen tuggar ner det invasiva och gör en ytlig kultivering som slår sönder snöbärens rötter, påpekar Alex Bentervall.

Ett stort träd blir det fliser på några minuter när maskinen tuggar på. Bentervall förklarar att de växter man framförallt vill hjälpa är skogslönn, hassel, tall och ek.

– Man vill gärna ha inslag av olika arter, finns det även bok så vill vi gärna gynna den. När invasiva arter breder ut konkurrerar de ut hassel och måbär som jag gärna vill se mer av.

Alex Bentervall berättar att situationen här var värre än han förväntat sig, det är många år sedan man tog ett sådant krafttag som nu.

Alex Bentervall berättar att situationen här var värre än han förväntat sig, det är många år sedan man tog ett sådant krafttag som nu. Foto: André Kvist

Arbetat har just tagit sin början när det är kala grenar och några få smällebär hänger kvar. Men under hela 2020 kommer arbetet att pågå. I januari slutförs denna gallring och sedan behöver parkenhetens personal följa hur insatsen fått effekt.

– Det är ett långtgående arbete, inte en engångsinsats. Vi behöver hålla efter dessa växter och detta är första gången på många år vi gör en kraftinsats här. Nästa år kollar vi uppslaget i april-maj, sedan tittar vi igen efter semestern och följer detta under året.

Hur ser det ut i resten av Ystad?

– Här i stugområdet är det värst. Runtomkring finns inslag men där finns inte stugor så ingen har planterat ut dessa arter. Dock syns dessa växter längs vägar eftersom man dumpat växtmaterial. Framförallt parkslide har vi störst problem med, den är en av de värsta invasiva växterna. Men nära stugor finns dessa bekymmer, säger Alex Bentervall och uppmuntrar människor att välja inhemska arter när man planterar.

Snöbär och tysklönn är två invasiva växter som spridit sig i Sandskogen.

Snöbär och tysklönn är två invasiva växter som spridit sig i Sandskogen. Foto: André Kvist

Röjningen pågår under december och januari, under nästa år ska man kontinuerligt titta på hur arbetet har påverkat floran.

Röjningen pågår under december och januari, under nästa år ska man kontinuerligt titta på hur arbetet har påverkat floran. Foto: André Kvist

Publicerad 20 December 2019 06:00