För många elever väntar en flytt till andra lokaler till hösten.

För många elever väntar en flytt till andra lokaler till hösten. Foto: Adobe Stock

Planen klar – så blir skolorna i Sjöbo

"Lyckats få fram ett bra förslag"

SJÖBO.

Från och med höstterminen 2020 sjösätts den nya skolorganisationen i Sjöbo kommun. För många elever från förskola till högstadium blir det en flytt till en annan skola. Samtidigt blir det flera verksamheter som flyttar.

Av
André Kvist

Den 23 maj togs beslutet att omorganisera skolorna i Sjöbo kommun. Bland annat skulle Färsingaskolan bli den enda högstadieskolan i kommunen. Sedan dess har det varit höjda röster som kritiserat det man anser är ett hastigt tagit beslut.

Familjeförvaltningen har ideligen fått besvara denna kritik och samtidigt arbetat fram planen för hur skolorganisationen ska se ut. Nu är arbetet genomfört och ett förslag ligger på bordet.

– Vi fick i uppgift att genomföra ett politiskt beslut om en gemensam högstadieskola på Färsingaskolan vilket förväntas leda till en bättre översyn av våra skolor och bättre använda resurser, såväl ekonomiska som personalmässiga. Det samtidigt som barn- och elevperspektivet givetvis har varit centralt, säger Richard Löfgren, förvaltningschef på familjeförvaltningen och fortsätter:

– Efter många och långa givande diskussioner med berörda parter, så som elever, skolpersonal och föräldrar, så har vi lyckats ta fram ett bra förslag för Sjöbo kommun.

Som tidigare aviserat blir Färsingaskolan ensam högstadieskola medan övriga grundskolor blir så kallad F-6-skolor. Medarbetare har börjat diskutera denna förändring och mer kommer ske till våren.

Färsingaskolan växer med fler elever och blir den gemensamma högstadieskolan 2020.

Färsingaskolan växer med fler elever och blir den gemensamma högstadieskolan 2020. Foto: Arkiv

Sandbäcksskolan blir större och Emanuelskolan blir mindre, åtminstone i antal elever som går här. Samtidigt flyttas vissa verksamheter från dessa båda skolor. Storskolan blir en F-6-skola med färre elever än den har idag.

– Jag har förståelse för att det här kan upplevas som något främmande och att det därför kan finnas en oro bland elever, skolpersonal och vårdnadshavare om hur utfallet kommer att bli. Men jag kan försäkra att vi verkligen har vägt in alla aspekter och försökt att tillgodose alla åsikter, så långt detta är möjligt.

– Jag tror att upplägget är det bästa utifrån givna förutsättningar och jag ser flera kvalitetsstärkande lösningar i vårt förslag, avslutar Richard Löfgren om de förestående förändringarna.

Omorganisationens planer presenterades den 18 december och träder i kraft till höstterminen 2020.

Fakta

Förändringar höstterminen 2020:

  • Färsingaskolan kommer att vara kommunens enda, och därmed gemensamma högstadieskola för årskurserna 7-9.
  • Sandbäcksskolan blir en F-6 skola. För att möjliggöra ökningen av elevantalet, så kommer vissa verksamheter som idag finns på skolans område att flytta.
  • Emanuelskolan kommer att ha elever i årskurserna F-6. Grundsärskolan och Samverkansklassen verksamheter som idag finns på Sandbäcksskolan och Färsingaskolan att flytta in i Emanuelskolan lokaler i “Hven-huset”.
  • Storkskolan blir en F-6 skola. Skolan kommer att ha färre antal elever och det innebär att skolans utbildningsverksamhet kommer att hålla till i huvudbyggnaden, den gula tegelbyggnaden.
  • Fritidsgården Navet kommer att flytta till Familjegården, som ligger strax norr om Ängsgården.
  • Lergökens förskola och öppna förskolan kommer att flytta till Familjegårdens annex, efter renovering. Tanken är att öppna förskola i framtiden samlokaliseras med Familjecentralen.
  • Kulturskolans dramakurser flyttar till kulturskolans lokaler på Ågatan och dockteaterverksamheten flyttar till kulturhusets nya skaparrum på Gamla torg.

Källa: Sjöbo kommun.

Publicerad 18 December 2019 11:33