Kristdemokratena vill lägga ned nämnden men kommunstyrelens ordförande tycker att förslaget är

Kristdemokratena vill lägga ned nämnden men kommunstyrelens ordförande tycker att förslaget är "trams". Foto: André Kvist

Förslag: KD vill lägga ned nämnd

Vill gå med i grannkommunernas miljöförbund

SJÖBO.

Lägg ned Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kristdemokraterna Lars Lundberg och Carl-Anders Lillås. Det främsta motivet är den senaste tidens turbulens och ekonomiskt underskott. "Det är av största vikt att vi politiker bryter negativa spiraler så fort vi kan".

Av
André Kvist

Kristdemokraterna föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden läggs ned och att avvecklingen sker skyndsamt. Orsaken är den turbulens som varit under året med en entledigad förvaltningschef och en ekonomi med ett tydligt underskott.

"Det är av största vikt att vi politiker bryter negativa spiraler så fort vi kan med respekt för invånarnas förtroende samt för den skatt som invånarna betalar in i den kommunala skattekistan."

"Resultatet av den negativa spiral som börjar ta fart ser vi genom att nämnden börjar leta syndabockar, höja taxor och inte effektiviserar trots nya verktyg för bland annat det ändamålet."

Vidare skriver Lars Lundberg och Carl-Anders Lillås att när nämnden vill höja taxorna i spannet mellan 19 och 36 procent är det en "desperat handling innan ett stup".

Man föreslår att verksamheten omgående börjar avvecklas. Samtidigt vill man gå med i Ystad-Österlenregionens miljöförbund då miljöenheten avvecklas.

Bygglovsenheten föreslås flytta till Tekniska nämnden och blir ett myndighetsutskott. Samt att strategienheten övergår till kommunstyrelsen. Dessa åtgärder skulle effektivisera kommunen och spara in på både pengar och lokalutrymme, menar motionärerna.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) tycker att motionen är löjeväckande.

– Det är trams. Den politiska organisation vi sätter inför valet får gälla över alla de fyra år som ingår i mandatperioden, säger han till Ystads Allehanda. I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår inspektion av våra egna verksamheter. Först måste vi veta hur vi ska hantera det och det krävs att vi tänker till.

Publicerad 18 December 2019 09:30