Jätteloka i full blomning på Österlen 2019.

Jätteloka i full blomning på Österlen 2019. Foto: André Kvist

Bidrag stöttar kraftsamling mot invasiva arter

Jätteloka vid vattendrag ska inventeras

SYDOST.

De sydöstra kommunerna beviljas med från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen, LONA. Pengarna kommer användas till en gemensam kraftsamling mot invasiva främmande arter och skötselprogram.

Av
André Kvist

Det rör sig om totalt 8,8 miljoner kronor som fördelas till olika skånska kommuner. LONA har sedan 2004 gjort det möjligt för lokala naturinsatser att bli verklighet. I år blev årets pott både mindre och decimerad med anledningen av den nationella budgetsituationen i början av året. Hela 20 skånska projekt får bidrag.

I sydost beviljas insatser som till stor del rör invasiva arter. Simrishamn får 56 700 kronor för att bekämpa dessa främmande arter. Ytterligare 300 000 ska gå till skötselprogram för grön och blå (vattendrag) infrastruktur.

Ystad kommun får 94 000 kronor för att inventera den invasiva jättelokan vid fyra vattendrag i sydost. Detta arbete berör flera kommuner. Projekten pågår upp till fyra år framåt.

Publicerad 18 December 2019 13:20