SD vill se mer kameraövervakning i Simrishamn.

SD vill se mer kameraövervakning i Simrishamn. Foto: Adobe Stock

SD vill öka tryggheten med mer kamerövervakning

"Många exempel på hur kameraövervakning gjort att brottsligheten minskat"

SIMRISHAMN.

Sverigedemokraterna propsar på att mer kameraövervakning införs. Med utgångspunkt i årets trygghetsmätning vill man att frågan nu utreds.

Av
André Kvist

Redan i sin budget föreslog Sverigedemokraterna att man utökar kameraövervakningen i Simrishamn. Nu har partiet kommit med samma förslag i en motion.

Bakgrunden till förslaget är att den upplevda otryggheten har ökat enligt den senaste trygghetsmätningen. Utöver att fler kameror skulle göra att fler känner sig säkra så är det ett hjälpmedel för polisen i att identifiera misstänkta brottslingar.

Man hänvisar även till egna uppgifter om att det finns områden där droger och drogförsäljning sker enligt ungdomar, skriver partiet.

"Det finns många exempel på hur kameraövervakning har gjort så att brottsligheten minskat då speciellt den drogrelaterade brottsligheten."

Man föreslår att saken utreds och att det sedan söks tillstånd för att sätta upp kameror i utomhusmiljöer. Vidare vill partiet att man undersöker möjlighet att avropa vakt vid behov och att allt finansieras av medel som kommunfullmäktige råder över.

Publicerad 17 December 2019 00:00