Två glada pristagare belönades för sitt hårda miljöarbete.

Två glada pristagare belönades för sitt hårda miljöarbete. Foto: Simrishamn kommun

Lantbrukande far och son prisas för sitt miljöarbete

"En viktig markering att ge miljöpriset till brukarna, för att inspirera fler lokala odlare"

SIMRISHAMN.

Årets pristagare av kommunens miljöpris går till Bertil Andersson och David Bertilsson, far och son. Deras engagemang för lokala produkter och livsmedel utan gifter och bekämpningsmedel låg till grund för beslutet.

Av
André Kvist

Bästekilleodlarna Bertil Andersson och David Bertilsson har under många år arbetet för ett hållbart lantbruk. Bertil var med och startade Reko-ringen som nu spridit sig till Ystad. Ett koncept där produkter går direkt till konsumenter utan mellanhänder.

Krav-märkt och ekologisk livsmedelsproduktion på lokal nivå är orsaken till att far och son får miljöpriset 2019. Motiveringen lyder:

"Far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille tilldelas att dela på årets miljöpris i kommunen. Under många års tid har Bertil i Bästekille enträget brukat och salufört produkter från den egna gården. Gårdsbutiken i det gamla andelsfryshuset är alltid öppen för kunder. I och med generationsskiftet och Krav-certifieringen, är det en viktig markering att ge miljöpriset till brukarna, för att inspirera fler lokala odlare. Gården består av potatis-, grönsaks- och växtodling, äggproduktion samt nötkreatur."

Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i mitten av december. Juryn poängterar duons insatser för att skydd miljön och minska utsläppen. "Goda småskaliga exempel visar vägen för andra."

– Miljöarbete är en del i en växande insikt och en del i hur framtida generationer ska kunna ta del av naturens alla möjligheter att odla i samklang med vad moder natur tål. Årets pristagare har anammat och utvecklat detta förhållningssätt. De är föregångare och föredömen, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Publicerad 17 December 2019 09:32