Nya rådhuset i Ystad.

Nya rådhuset i Ystad. Foto: André Kvist

Familjerätten i Ystad JO-anmäls

Brast i lyhördhet: "Så säger dem att de skiter i mina barn"

YSTAD.

En privatperson anmäler Familjerätten i Ystad. Detta efter att bett om hjälp att modern till ett spädbarn skulle få ensam vårdnad. En medarbetare och en ansvarig chef på avdelningen pekas ut för att ha brustit i sin lyhördhet och varit trångsynta.

Av
André Kvist

En man bosatt i en annan skånsk kommun anmäler nu Familjerätten i Ystad till Justitieombudsmannen. Detta efter att han och hans före detta partner ansökte om avtal för ensam vårdnad till deras gemensamma barn. Mannen skriver att det vore bäst om modern hade ensam vårdnad då han inte kan vara där praktiskt och juridiskt.

Men bemötandet vid Familjerätten blev inte som mannen tänkt sig. Han uppger i sin anmälan att medarbetare inledningsvis hängde upp sig på felsägningar efter att duon lagt fram flera grunder till sin begäran. Mannen har två andra barn på annat håll men enligt honom ska tjänstepersonen ha sagt "att det skiter dem i" då detta endast gäller spädbarnet.

"Även detta fick mig att tappa hakan när man som tjänsteman struntar i en helhet, utan beslutar utifrån ett barn när det är fler involverade."

En chef ombads se över ärendet av de sökande och meddelade att allt var i sin ordning. Mannen är kritisk till att inga följdfrågor ställdes från dennes sida i ärendet. Han framför att föräldrarnas ord bör väga tungt och tjänstepersoner bör inte vara "arroganta och opassande" i samtal om så viktiga frågor.

"Jag hoppas ni tittar på detta och kommer fram till att kommunen brustit i sin lyhördhet och trångsynthet som dem uppvisa", skriver mannen i sin anmälan.

Familjerätten arbetar med familjerättsärenden som rör barn och ungdomar i åldern 0 till 18 år som är folkbokförda i Ystads kommun.

Publicerad 17 December 2019 14:15