Nybrofältet norr om Ystad GK är hemvist till en mycket speciell flora som Naturskyddsföreningen vill bevara för framtiden.

Nybrofältet norr om Ystad GK är hemvist till en mycket speciell flora som Naturskyddsföreningen vill bevara för framtiden. Foto: André Kvist

Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen skyddar marken norr om golfbanan

Inrätta ett kommunalt naturreservat: "Håller på att växa igen"

YSTAD.

Området som ligger norr om Ystad GK föreslås bli ett kommunalt naturreservat. Det är den lokala Naturskyddsföreningen som vill skydda det så kallade Nybrofältet. "Det är ett botaniskt kulturarv", säger Kerstin Svensson.

Av
André Kvist

Naturskyddsföreningen i Ystad har i en skrivelse till kommunen föreslagit att man inrättar ett kommunalt naturreservat. Markerna mellan golfbanan och det nyinstiftade naturreservatet i utanför Köpingebro har i dagsläget inte det skydd som krävs, menar föreningen.

– På det här fältet finns växter som är beskrivna flera hundra år tillbaka. Utöver det har den en väldigt spännande kulturhistoria och dessa fantastiska växter finns fortfarande här, säger Kerstin Svensson.

Det som hotar området är att det löper risk att växa igen. Den sandstäppsliknande miljön är hemvist för fridlysta och rödlistade växter som grådådra, sandlusern, backtimjan och dvärgserradella. Carl von Linné i egen person beskrev dessa sandfält på 1700-talet.

– Det är ett botaniskt kulturarv som vi behöver bevara. Många besöker fältet just för att söka efter dessa fridlysta växter och jag tillhör själv den skaran. Jag tycker att området ska fredas.

I väntan på besked om naturreservat anser föreningen att Nybrofältet ska skyddas. Man vill även se en utförlig inventering sker så det djurliv som finns här dokumenteras också. Förhoppningen är att få detta på plats så fort som möjligt.

– Konstiga växter hör i regel samman med speciella djurarter och därför vill vi se en ordentlig inventering, säger Kerstin Svensson och fortsätter:

– Samtidigt väntar inte naturen på handläggningstider, man man freda så får man vara kvickt ute. Annars förändras naturen vi försöker skydda.

Publicerad 11 December 2019 10:27