Österlenmejeriet har drygt 140 anställda och ägs sedan ett årtionde tillbaka av Danone.

Österlenmejeriet har drygt 140 anställda och ägs sedan ett årtionde tillbaka av Danone. Foto: Google Street View

Mejeriet får miljonstöd för att genomföra klimatsatsningar

Vill minska växthusgasutsläpp

TOMELILLA.

Österlenmejeriet utanför Lunnarp får upp till 4,5 miljoner i stöd av Naturvårdsverket. Under nästa år planeras effektivisering av fabrikens ventilationssystem, en satsning som kostar över 15 miljoner kronor

Av
André Kvist

Fabriken utanför Lunnarp vill satsa på energieffektiviserande åtgärder i sitt ventilationssystem. En satsning som väntas kosta över 15 miljoner kronor. Planen är att minska sitt utsläpp av växthusgaser.

Man har nu beviljats medel från Naturvårdsverket som tagit beslut om upp till 4,525 miljoner kronor. Myndigheten är av den mening att denna åtgärd uppvisar störst varaktig minskning av utsläppen per investeringskrona. Länsstyrelsen Skåne har tillfrågats och ställer sig positiv till den planerade åtgärden.

Senast den 1 oktober 2020 ska det nya systemet vara på plats för att stödet ska betalas ut. Anläggningen är säte för mejerikoncernen Danone och togs över hösten 2010.

Publicerad 11 December 2019 08:30