Någon stadstäckande övervakning är inte möjlig, menar det politiska styret.

Någon stadstäckande övervakning är inte möjlig, menar det politiska styret. Foto: Adobe Stock

Övervakning i hela staden inte möjlig

Förslag om omröstning får nej – frågan har förfallit

YSTAD.

Vid kommunstyrelsens sammanträde togs frågan om kameraövervakning i hela Ystad upp. En invånare vill se att folket skulle röstat om saken. Flera bekymmer motiverar att en sådan övervakning inte är möjlig.

Av
André Kvist

I början av april inkom ett medborgarförslag om att kameraövervaka hela Ystad i samband med EU-valet. Frågan om detta skänker en känsla av trygghet eller kränker den personliga integriteten har fått en invånare att reagera. Hen föreslog i dagarna att en omröstning skulle ske i frågan.

"Valda politiker borde lyssna på folk, därför ville jag ha en folkomröstning om saken. Om det skulle visa sig att folk vill ha säkerhet före personliga integriteten då skulle ni försöka ändra lagen", skriver personen.

Kommunstyrelsen i Ystad tog vid sitt senaste sammanträde upp frågan och anser att den förfallit då valet redan genomförts.

Vidare skriver kommunstyrelsen att lagen inte tillåter att en hel stad bevakas dygnet runt. De eventuella effekterna står inte i rimlig proportion till intrånget i den personliga integriteten.

För att inte tala om vilka kostnader denna bevakning skulle medföra. Den politiska ledningen lägger saken åt sidan och anser att den är besvarad. Någon stadstäckande kameraövervakning eller folkomröstning kommer inte att ske.

Publicerad 10 December 2019 13:28