Tågresenärer i Svarte ska få en ny pendlarparkering men flera i grannskapet motsätter sig beslutet.

Tågresenärer i Svarte ska få en ny pendlarparkering men flera i grannskapet motsätter sig beslutet. Foto: Google Street View

Pendlarparkering i Svarte får grönt ljus av rätten

Grannar ser flera risker och brister

SVARTE.

I drygt sex år har man efterfrågat och utrett pendlarparkeringen men när kommunen väl tagit beslutet var det flera som satte sig motvärn. Trots flera klaganden att placeringen är dålig, påverkan på samhället och en ökad otrygghetskänsla får kommunen rätt i domstolen.

Av
André Kvist

Kommunfullmäktige i Ystad beslutade den 13 juni att anta detaljplanen för en pendlarparkering vid Svarte station. Detta för att avlasta kringliggande gator från trafik och parkerade fordon. Men beslutet möttes av motstånd från Svarteborna som överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Grannarna ansåg att avståndet mellan parkeringen och perrongen var för långt och att de kringliggande gatorna skulle fortsatt belastas av mycket trafik. Platsen gör det dessutom problematiskt för rullstolsburna och personer med funktionsnedsättning. Förslag och synpunkter har negligerats totalt, menar de boende.

Vidare kommer detta leda till ökad otrygghet, skriver grannarna. Man drar paralleller till Ystad Saltsjöbads parkering som dragit med återkommande inbrott i bilar och där man nu ska sätta upp kameraövervakning. Ett scenario som man nu räds ska ske även här.

Totalt åtta personer överklagade kommunens beslut och anförde flera skäl till att inte anlägga pendlarparkeringen som planerat. Frågan har utretts inom kommunen i över två år men redan 2013 framkom behovet i medborgardialog som genomfördes med Fokus på byarna.

Domstolen har nu sagt sitt om ärendet och beslutar till fördel för kommunen. Man anser att det inte framkommit brister i handläggningen och att det inte finns skäl att upphäva kommunens beslut. Invånarna har nu till den 23 december på sig att överklaga.

Publicerad 09 December 2019 00:00