Alla anställda och politiker kan få utbildning inom allas lika värde, det önskas i en motion.

Alla anställda och politiker kan få utbildning inom allas lika värde, det önskas i en motion. Foto: André Kvist

KD vill se bred utbildning av HBTQ: "Vi behöver påminnas dagligen"

Föreslås gällande samtliga anställda och förtroendevalda

TOMELILLA.

Kristdemokraternas Bo Herou föreslår att alla kommunalt anställda och politiker i kommunen får utbildning i HBTQ-frågor. Han menar att det behövs en påminnelse om alla människors lika värde.

Av
André Kvist

"Dagens utveckling visar dock att denna grundläggande, naturrättsliga, princip behöver återerövras dag för dag. Och om den inte behöver återerövras behöver vi uppenbarligen påminnas om den dagligen", skriver Bo Herou (KD) om alla människors okränkbara värde.

I en motion lyfter han ämnet som han anser är ett fundament i vårt samhällsbygge och värdegrund. Bland annat lyfter Herou fram det arbete som Svenska kyrkan, Sensus och RFSL gjort och gör en idag.

Samtidigt finns det bekymmer i allas rätt att hävda sina principer. Inte för att Tomelilla är bättre eller sämre än andra men principen behöver man ständig påminnas om och lyfta fram.

"Men vi ser också hur exempelvis äldre människor och människor med funktionshinder behöver hjälp av civilsamhället för att hävda sina rättigheter."

Med det vill Bo Herou att samtliga som arbetar inom kommunen, anställda och politiker, ska utbildas i HBTQ-frågor.

Publicerad 09 December 2019 15:26