Disponentvillan i Tomelilla brann den 1 juli 2019.

Disponentvillan i Tomelilla brann den 1 juli 2019. Foto: André Kvist.

Disponentvillan kan bli kvar – ska undersökas på nytt

Anses vara en fara för allmänheten

TOMELILLA.

Planen vara att besluta om rivning av den utbrunna byggnaden. Men efter ett förslag från moderaten Bertil Fredlund skickas ärendet tillbaka. Frågan är nu om den skyddade byggnaden ska rivas och byggas upp på nytt eller bevaras på annat sätt.

Av
André Kvist

Disponentvillan eller Scanvillan som den kallas i folkmun har varit en del av Tomelilla i över hundra år. När de gamla slakteribyggnaderna på området revs 2009 fick den stanna kvar.

De senaste åren har byggnaden återkommande utsatts för skadegörelse och bränder i mindre format. Men den 1 juli i år tog det rejält fyr i byggnaden. Kupoltaket brann upp tillsammans med majoriteten av dess interiör. Takfots- och fönsterfriser blev totalförstörda på två sidor och delar med högt kulturvärde försvann.

Nu återstår ett skal av den tidigare disponentbostaden. Väggarna på norra och östra sidan har utsatts för sådan hetta att bärigheten påverkats. Scanvillan ingår i ett kulturmiljöprogram som bevarandevärd och är skyddad från rivning med exteriört skydd, men efter branden anses det inte möjligt att bevara den om man inte river den helt och bygger upp en kopia.

Ägarna till byggnaden har tidigare sagt att man inte har klart för sig vad man ämnar göra. Frågan om rivning var uppe på Byggnadsnämndens sammanträde nyligen. Eftersom byggnaden utgör en olycksrisk ansågs att den borde rivas men vice ordförande Bertil Fredlund (M) ansåg att man borde undersöka saken närmare.

Fredlunds förslag vann gehör och nämnden ställde sig bakom att en kompletterande undersökning görs på platsen.

Norra och östra sidan blev värst drabbade av elden, här har väggarnas bärighet påverkats av hettan.

Norra och östra sidan blev värst drabbade av elden, här har väggarnas bärighet påverkats av hettan. Foto: André Kvist

Publicerad 09 December 2019 08:53