Föräldrarna vill att barnen ska känna trygghet när de lämnas och hämtas, somliga har ett behov av att föräldrar följer med, menar man. Att de nu förbjudits att fortsätta med detta har rört upp känslor hos vårdnadshavarna.

Föräldrarna vill att barnen ska känna trygghet när de lämnas och hämtas, somliga har ett behov av att föräldrar följer med, menar man. Att de nu förbjudits att fortsätta med detta har rört upp känslor hos vårdnadshavarna. Foto: André Kvist

Föräldrar portas från skola – säkerhetsskäl uppges vara orsaken

"Trodde det var ett missförstånd"

YSTAD.

Föräldrar till barn i årskurs 5 på Västerportskolan får inte längre lämna av och hämta upp sina barn i skolans lokaler. Vill man göra besök krävs förtidsanmälan och namnskylt. Detta gäller bara en mindre grupp som nu reagerar starkt på förbudet. "Vi känner oss väldigt utpekade", säger föräldern Maria Jönsson Ståhle.

Av
André Kvist

Det var i mitten av september som föräldrar till barn i årskurs 5 på Västerportskolan (tidigare Änga/Västervång) fick beskedet. Mentorn skrev i ett veckobrev att de föräldrar som hämtar och lämnar barn i lokalerna nu måste göra detta på skolgården.

För att komma in i lokalerna behöver föräldrarna föranmäla sig i god tid och hämta ut besöksnamnbricka hos en skolvärd. Detta besked har ifrågasatts av flera vårdnadshavare som är starkt kritiska till beskedet från skolan.

– Vi undrar ju hur detta kan komma sig? Vi visste inte ens att detta var ett problem. Vi har träffat lärare som har andra årskurser som inte vet om att vi inte får gå in och samtidigt får vi inga svar, säger Mia Andersson.

– Vi trodde det var ett missförstånd. Vi är förbjudna att komma in om vi inte föranmäler, säger Maria Jönsson Ståhle.

När föräldrarna sökte svar om varför man tagit detta beslut fick de besked att orsaken var "säkerhetsskäl". Enligt skolledningen ska elever blivit störda av för mycket ljud och spring i korridorerna.

– Det är märkligt att vi är orsak till katastrof i klassrummet när vi är där några minuter per dag. Detta är grädden på moset att vi ska vara del av problematiken, säger Linda Karlsson. Att inte springa där som förälder hela dagarna förstår jag, men att hämta och lämna är en annan femma.

Föräldrarna får nu lämna och hämta sina barn på skolgården, ett besked som väckt ilska hos flera vårdnadshavare.

Föräldrarna får nu lämna och hämta sina barn på skolgården, ett besked som väckt ilska hos flera vårdnadshavare. Foto: André Kvist

Vad som är än mer anmärkningsvärt är, enligt föräldrarna, att resten av skolan inte är påverkade av detta. Föräldrar i yngre klasser får fortsatt lämna och hämta sina barn.

– Det är särbehandling, vi känner oss väldigt utpekade som grupp för inte alla föräldrar följer sina barn till klassrummet, säger Maria Jönsson Ståhle.

Föräldrar vi talar med har förståelse för att skolledningen har ansvar för barnens och lärarnas arbetsmiljö. Samtidigt anser de att det är märkligt att ingen dialog har förts med föräldrarna innan beskedet. Inte ens nu efter flera veckor har någon förklaring kunnat ges.

– För barnens och vår skull vill vi ha någon form av insyn som man kan få lite snabbt på morgon och eftermiddag. Det känns som Kriminalvården istället för en skola. Vi vill veta vad som ligger bakom detta, säger Linda Nilsson.

Skolchefen Helena Kindh berättar att rektorn har rätt att ta dessa beslut om det anses nödvändigt för trygghet och studiero.

Skolchefen Helena Kindh berättar att rektorn har rätt att ta dessa beslut om det anses nödvändigt för trygghet och studiero. Foto: André Kvist

Skolledningen har rätt att göra vad som anses bäst för arbetsmiljön och elever enligt skollagen. Enligt skolledningen är beslutet en tillfällig lösning. Skolchef Helena Kindh säger att skolans lokaler inte är en offentlig plats och att det är rektorn som avgör vem eller vilka som ska befinna där där. Utifrån trygghets- och studiero-perspektiv kan beslut som dessa tas.

– Varför det rör den här elevgruppen kan jag inte gå in på. Det är ett beslut som rektorn fattat, antagligen för att skapa lugn och ro, säger hon.

Föräldrar menar att det inte varit någon dialog alls innan beskedet, hur ser du på det?

– Det är alltid bra när saker och ting blir begripliga innan de verkställs. Min uppfattning är att rektorn är noga med att förankra beslut hos en föräldragrupp, avslutar Helena Kindh.

Västervångskolans rektor Eva Månsson har valt att inte kommentera beslutet.

Fakta

Så säger lagen:

Skolan har rätt att avgöra vad som ska gälla för tillträdet till skolans lokaler eftersom dessa inte är allmän plats utan anses vara myndighetslokaler. En rektor kan därför neka tillträde till skolans lokaler. Det gäller även för vårdnadshavare/föräldrar till elever på skolan.

Skolan ska även samverka med elevens vårdnadshavare genom att fortlöpande informera om eleven kunskapsutveckling, skolsituation och trivsel. Vårdnadshavare har alltså rätt till information om elevens skolgång, men det betyder inte att de har fritt tillträde till skolans lokaler.

Har vårdnadshavare synpunkter på rektors krav på föranmälan kan de vända sig till rektor. Man kan även vända sig till kommunen eller privat huvudman.

Källor: Rätt till trygg skolmiljö: 5 kap. 3 § skollagen, Skolan är myndighetslokaler och inte allmän plats: JO dnr. 1003-1997 och Skolverket.

Publicerad 29 November 2019 06:00