Foto: Pressbild Skånetrafiken

Insänt: Öppna upp för tågtrafik till Åhus

Pågatågen som går till Kristianstad kan med fördel fortsätta till Åhus.

Tågen bör stanna i Viby , Rinkaby och Åhus, eventuellt även i Hammarslund. Cirka 15.000 bor längs sträckan.

Det går c:a 10.000 bilar per dag. Men en snabb järnväg kommer antalet resenärer längs sträckan att öka. Restiden kommer att minska i motsats till dagens restid med buss och bil.

För att det ska bli verklighet måste banan rustas upp för minst 120 km/h och elektrifieras. Med den standarden kan det bli intressant med godstrafik till Åhus hamn. För att trafiken ska bli snabb och effektiv bör det byggas dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. Den sträckan är idag överbelastad . Det behövs ett mötesspår i Hammarslund, Viby och Rinkaby. Detta för att ge plats för godstrafik. I Kristianstad behövs samtliga spår utnyttjas samt ny plattform byggas vid spår 4 . Totalt behöver stationsområdet i Kristianstad utökas med något mer spår då det redan idag är trångt där.

Med Pågatåg till Kristianstad kommer restiden att förkortas radikalt förutom till Kristianstad även till bl.a. Lund och Malmö. Det blir kortare restid även till/från Kastrup.

Sträckan mellan Åhus och Kristianstad kommer att bli attraktiv , vilket innebär att folk lockas att flytta till orter längs sträckan och företag att etablera sig.

Hamnen har möjlighet att utvecklas och bli attraktiv. Det genererar i sin tur arbetstillfällen.

Christer Wilhelmsson Ordförande Järnvägsfrämjandet

Publicerad 20 August 2019 08:16