Korna har vid varje kontrolltillfälle varit kraftigt nedsmutsade och magra. Nu riskerar lantbrukaren att bli av med boskapen. Bilden är en genrebild.

Korna har vid varje kontrolltillfälle varit kraftigt nedsmutsade och magra. Nu riskerar lantbrukaren att bli av med boskapen. Bilden är en genrebild. Foto: Adobe stock

Hundra magra och smutsiga kor – lantbrukare varnas

Riskerar att bli av med rätten att ha djur efter upprepade tillsägelser

SKURUP.

En lantbrukare i Skurups kommun har enligt Länsstyrelsen vanvårdat sina hundra kor och har inte rättat till felen trots flera varningar. Nu riskerar han dryga böter och i värsta fall att bli av med sin boskap.

Av
Mattias Grenholm

I höstas gjorde Länsstyrelsen kontroll på gården och kunde då konstatera att kor, kalvar och tjur var mycket smutsiga. Dessutom var de magra, hade alldeles för lite mat tillgänglig och inga rena platser att vila på.

Inne i stallet fanns det flera risker för att djuren skulle skada sig. Redskap, plast och plåtrör låg i vägen för djuren och det fanns ett hål i stallets tak. Länsstyrelsen bedömde att det fanns risk att taket skulle rasa in.

Vid flera återbesök under vintern och våren märkte inspektörerna inte av tillräckliga förbättringar av djurens välbefinnande, snarare försämringar. Många av korna bedömdes som kraftigt förorenade av avföring och många var fortfarande avmagrade med alldeles för lite mat.

Lantbrukaren har trots att han varnats inte gjort tillräckligt för sina djur och nu måste han skyndsamt rätta till felen, annars får han dryga böter – upp till 13 000 kronor per nötkreatur och kontrolltillfälle framöver.

Om lantbrukaren inte följer Länsstyrelsens beslut hotas han av omhändertagande av djuren samt att förbjudas att ha djur.

Publicerad 05 July 2019 13:00