På 30 år har priset för amfetamin och heroin i Sverige fallit med en tredjedel.

På 30 år har priset för amfetamin och heroin i Sverige fallit med en tredjedel. Foto: Adobe Stock

Kraftigt prisfall på tunga droger i Sverige

Samtidigt blir cannabis allt starkare

SVERIGE. På 30 år har priset för amfetamin och heroin i Sverige fallit med en tredjedel. Det framgår av en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Samtidigt som de tunga drogerna blir allt billigare har priset för hasch och marijuana ökat något. Detta ska dock sättas i relation till att halten THC, som är den rusgivande substansen i cannabis, har ökat.

– Trots att priset ökat, har haschruset alltså blivit billigare eftersom att THC-halten har ökat mer än priserna, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

Kartläggningen av priserna bygger på information från samtliga polisområden i landet.

De vanligast förekommande drogerna över tid är hasch och amfetamin. Men sedan millenieskiftet har det även blivit allt vanligare med marijuana och kokain.

En annan trend är allt fler beslag av de narkotikaklassade läkemedelssubstanserna tramadol och alprazolam.

– Även vissa läkemedel är alltså vanliga på missbruksmarknaden, säger Martina Zetterqvist.

Så mycket kostade knarket på gatan 2018

Amfetamin: 250 kronor/gram

Kokain: 900 kronor/gram

Brunt heroin: 800 kronor/gram

Hacsh: 100 kronor/gram

Marijuana: 120 kronor/gram

Källa: ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2018” (CAN)

Publicerad 08 May 2019 09:32