Om vraken skulle börja läcka skulle oljan snabbt nå Ystad och Kåseberga.

Om vraken skulle börja läcka skulle oljan snabbt nå Ystad och Kåseberga. Foto. Mostphotos.com

Gamla fartygsvrak töms på olja – hotar Skånes sydkust

Ett okontrollerat utsläpp skulle snabbt nå Kåseberga och Ales stenar

SYDOST. Bara någon mil från Skånes Sydkust ligger två av Sveriges mest miljöfarliga fartygsvrak. Om olja skulle börja läcka från någon av dessa skulle det snabbt nå Kåseberga och Ales Stenar och sedan röra sig mot Ystad. Nu inleder man sanering av de båda vraken för att skydda den värdefulla kuststräckan.

– Sandhammaren-Kåseberga är ett område med mycket höga biologiska värden. Det är också ett populärt turist- och utflyktsmål som bland annat innehåller fornlämningen Ales stenar, säger Fredrik Lindgren utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på Havs och vattenmyndigheten, HaV.

I fjol beslutade Regeringen att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Totalt listas ett trettiotal som de mest miljöfarliga och tanken är att tre ska saneras per år.

BIld av vraket Sandön från Kustbevakningens undersökning av vraken Sandön och Hoheneichen i somras. Undersökningen gjordes på uppdrag av HaV.

BIld av vraket Sandön från Kustbevakningens undersökning av vraken Sandön och Hoheneichen i somras. Undersökningen gjordes på uppdrag av HaV. Foto. Kustbevakningen.

I vintras genomförde Havs- och vattenmyndigheten, den första tömningen av olja från miljöfarliga vrak i svenska vatten och nu har turen kommit till två som ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes kust.

Det första som numera går under namnet Sandön förliste den 4 januari 1975 i samband med en brand, när fartyget var på väg mellan Helsingborg och Vasa i Finland. Besättningen räddades men försöken att släcka branden eller bogsera fartyget misslyckades. Sandön kantrade och sjönk cirka fyra sjömil sydost om Kåseberga.

Vraket ligger i dag på cirka 18 meters djup och är kraftigt eldhärjat. Enligt Sjöfartsverket hade Sandön 40 ton Dieselolja ombord när hon sjönk.

Det andra vraket som också ska saneras Hoheneichen förliste 1959 13 sjömil sydöst om Ystad. Fartyget träffades av en stor våg som delvis vattenfyllde fartyget och en del av lasten som fanns på däck gick överbord. Till slut kapsejsade fartyget och sjönk. En i besättningen omkom. Vraket ligger i dag på sidan på mellan 21 och 31 meters djup. Enligt uppgifter från Hamburgs tekniska universitet så fanns totalt cirka 18 ton olja ombord vid förlisningen.

– Ett okontrollerat utsläpp av olja från dessa vrak skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren på HaV, i ett pressmeddelande.

Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb har visat att oljeutsläpp från vraken skulle hamna på Skånes sydkust i ett område med två naturreservat, Norra Sandskogen och Hagestad. Området Sandhammaren-Kåseberga är klassat som ett Natura 2000 område enligt EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv.

Publicerad 02 November 2018 10:08