Ann Heberlein i den yttersta tiden

”Vad som händer är att två olika verklighetsbilder står emot varandra”

Av
Markus Celander

LUND. Hon kallas islamofob och har förlorat både vänner och inkomster. Men hon ångrar inget.
– 2016 har varit det hårdaste året hittills i offentligheten. 2017 lär bli ännu värre, säger etikforskaren Ann van der Heeg Heberlein.

För några veckor sedan gjorde etikforskaren och samhällsdebattören, teologie doktor Ann van der Heeg Heberlein, samma sak som 80 000 personer gjorde i fjol – lämnade svenska kyrkan.

– Svenska kyrkan idag uppfyller inte sitt uppdrag, säger hon över en cappuccino på ett kafé i hemstaden Lund.

– I stället för att förvalta sakramenten och förmedla Guds ord sysslar kyrkan med politisk lobbyverksamhet.

Orsakerna till hennes besvikelse är flera, men den senaste kontroversen gällde hennes kritik av Juluppropet.

I Juluppropet kräver företrädare för svenska kyrkan, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, en återgång till en generösare migrationspolitik – som den som rådde innan åtstramningen i november 2015.

– Detta kommer när många kommuner går på knäna, och inte kan hitta bostäder till alla som kommit hit, säger Ann van der Heeg Heberlein, och menar vidare att sysselsättning saknas, och att vård, skola och omsorg har drabbats av undanträngningseffekter.

Ann van der Heeg Heberlein har även kritiserat att svenska kyrkan inte tar ställning för de förföljda kristna i världen.

– Till och med på flyktingförläggningar i Sverige förföljs de. För ett år sedan debatterade jag detta med Antje Jackelén. Hennes argument för att kyrkan inte ska ta ställning är att islamofobin då skulle öka. Men om inte vi tar hand om våra egna, vem ska då göra det?

Rekordmånga svenskar lämnar kyrkan. Huvudorsaken är inte som förr, att de inte vill betala kyrkoskatt, menar Ann van der Heeg Heberlein.

– Nu lämnar folk kyrkan eftersom de är troende.

Ann van der Heeg Heberlein väckte även uppmärksamhet när hon efter ”Kölnnatten” – nyårsafton 2015/16, då hundratals kvinnor utsattes för sexuella övergrepp i tyska Köln – efterlyste en uppriktig diskussion kring kvinnosynen bland asylsökande män från patriarkala hederskulturer.

Hennes åsikter har fått konsekvenser för henne. Hon har kallats rasist och islamofob, hon har förlorat vänner och inkomster.

Men det värsta, förklarar hon, är när hennes psykiska hälsa ifrågasatts – Ann van der Heeg Heberlein har nämligen länge varit öppen med att hon är bipolär.

– För många med en diagnos har jag blivit en förebild, eftersom jag pratat offentligt om det och velat lyfta ett känsligt ämne från skamkänslor. Att det då används emot mig på sociala medier, både av präster i Svenska kyrkan och kulturpersonligheter, har inneburit att människor förklarat för mig att de blivit mer rädda för att prata om sin psykiska ohälsa. Det har tagit mig hårt.

Efter att ha deltagit i det offentliga samtalet sedan början av 2000-talet konstaterar hon att debattklimatet blivit allt hårdare.

– Vad som händer är att två olika verklighetsbilder står emot varandra. 2016 har varit det hårdaste och mest affekterade året någonsin i svensk debatt. 2017 blir ännu värre, tror jag – motståndarsidan i migrationsdebatten märker hur de tappar i inflytande, och då blir de allt aggressivare.

Är det värt det, att ta plats i offentligheten?
– Jag har valt att göra det. Men för det tycker jag inte att det är rätt att jag ska behöva ta vad som helst. Jag vill debattera, men det kampanjas på ett oproportionerligt sätt mot min person, och jag tillskrivs rasistiska åsikter som jag inte har. Jag hänvisar bara till officiell statistik och fakta, och den kan inte vara rasistisk, bara för att den är graverande för vissa.

Hur hanterar du det negativa?
– Jag får enormt mycket stöd från folk som inte tillhör offentligheten. Det betyder mer för mig än vad de tycker om mig på tidningsredaktionerna. Och jag har en handfull nära vänner. Det är deras uppfattning om mig som jag bryr mig om. Så måste jag skydda mig, för att känna mig trygg.


PERSONLIGT

Namn: Ann van der Heeg Heberlein.
Ålder: 46 år.
Gör: Teologie doktor i etik på Lunds universitet, författare, skribent och samhällsdebattör.
Bor: Lund.
Familj: Make, och tre barn från tidigare äktenskap.

Publicerad 15 February 2017 12:00