Redan den 1 oktober sätter de två första projekten igång på Marint Centrum i Simrishamn.

Redan den 1 oktober sätter de två första projekten igång på Marint Centrum i Simrishamn. Foto: André Kvist.

Samarbetet med universitet underskrivet: "Detta är en milstolpe"

Invasiva arters påverkan först ut att utforskas

SIMRISHAMN.

Samarbetet mellan Marint Centrum och Lunds universitet är nu officiellt klart. Samverkansavtalet är undertecknat som det första i sitt slag och nu ska samarbetet börja. "Krävs samverkan för att hitta lösningar", säger universitetets rektor Torbjörn von Schantz.

Av
André Kvist

Marint Centrum och Lund universitet har sedan 2016 utrett möjligheterna att slå sina kloka institutioner samman i en forskningsnod. Som Lokaltidningen tidigare berättat har Simrishamns kommun gett grönt ljus och den 11 september undertecknades slutligen avtalet mellan parterna.

Detta samverkansavtal är det första i sitt slag och handlar om att etablera en gemensam forsknings- och innovationsmiljö (FoI-miljö) i Simrishamn. Målsättningen är att arbeta med Hanöbuktens miljöproblem, samt stimulera en hållbar utveckling av området.

– Hav och marina resurser är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Lunds universitet har stora möjligheter att ta sig an dessa komplexa frågor genom den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs. Det krävs också samverkan mellan många aktörer för att hitta lösningar. Marint centrum är ett mycket bra exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med kommun, region och näringsliv mot det gemensamma målet att förbättra miljön i Hanöbukten, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

Fokus kommer ligga på tre områden:

  • Marin miljö och ekosystem
  • Marina näringar och kustbygd
  • Vatten

Inom dessa områden ska man arbeta med kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. Aspekter som faller under hållbarhetsmålen 14 - Hav och marina resurser och 6 - Rent vatten och sanitet i Agenda 2030.

– Detta är en milstolpe för Marint centrum, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. När vi startade 2010 hade vi ambitionen att inom tio år ha en varaktig akademisk verksamhet på plats och nu är vi där!

Madeleine Lundin gläds åt att man nått målet att etablera en akademisk verksamhet på plats.

Madeleine Lundin gläds åt att man nått målet att etablera en akademisk verksamhet på plats. Foto: André Kvist.

Universitet har utsett ett akademiskt råd av forskare som kommer in med olika bakgrunder. Deras huvuduppgift blir att vägleda studenter. Docent Maria C. Hansson vid centrum för miljö- och klimatforskning leder gruppen.

– Det finns i dag ingen verksamhet i södra Sverige där högkvalitativ forskning med fokus på Hanöbukten och södra Östersjön möter näringsliv och samhälle. Med tanke på de stora miljöproblemen i södra Östersjön känns det bra att vi nu etablerat en samverkan som kan bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som finns. Vi ser också goda möjligheter att utveckla nya forskningsprojekt som kommer att stärka Lunds universitets position inom havs- och vattenforskning, säger hon.

Den 1 oktober startar arbetet och två forskningsprojekt ligger klara för undersökas. Det första är effekterna av invasiva arter på Östersjöns ekosystem där man bland annat kommer titta på arten svartmunnad smörbult.

Det andra projektet fokuserar på vattnet på land och industriell symbios. Här kommer det toppmoderna avloppsreningsverket att spela en nyckelroll.

Publicerad 12 September 2019 09:07